Home Poezija NOB-a 1941-1945 Zelengora – Ljubiša Jocić

Zelengora – Ljubiša Jocić

87
0
Engleska misija na Zelengori, tokom 5. neprijateljske ofenzive, jun 1943.
Engleska misija na Zelengori, tokom 5. neprijateljske ofanzive, jun 1943.

Zelengora – Ljubiša Jocić

Ko to lupa u zelena vrata šume sećanja,
sećanja gustog kao šuma, zelenog sećanja
nabujalog kao mahovina na vlazi kamena,
ko se to vraća u dom taj uzvišeni kao
u hram slobode, ni vetar, možda vetar samo,
ni beloglavi sup krila punih tišine smrti,
možda on, ko se to vrati da se na stenu,
na dub stari kao na vrata doma, na dovratnik
nasloni kao kost ili san, kao san,
sin sna, san bludnog sina što usnom dotiče
kućni prag, što drhvatom rukom vetra
neobično kuca na vrata šume.
Šta gledaš praznim dupljama u duplje kamena,
i kao kostur sediš na ognjištu zaborava,
u zaboravu trava, u svetlosti zaborava,
na proplanku neugasle vizije ostalih dana
da bde na vratima svih zora. Zarasta jedan
kostur u korov nesećanja, zatrpava bujanje
bršljana taj spomenik od kostura, kao prašuma
što raste oko gigantskog spomenika Inka,
i tišina krila beloglavog supa.
Kao pred napuštenim roditeljskim domom da
stojiš, stoj kao spomenik, stoj zanesen u misli
kao vreme zaneseno u vremenu, kao večnost
zanesena
u večnosti, večno stoj pred tišinom napuštenog
roditeljskog doma u kome si učio da ideš,
u kome si gukao pruženih ruku unapred
tek doznajući, unapred u vreme i u daljine,
u to vreme i u beskraj ljubavi.
Stoj usnuo kao da stojiš u snu, začaran
stoj kao da očaravaš šumu svoga sećanja
koja te očarava, stoj kao tišina sna,
kao tišina u snu, tišina popločana tišinom
sna,
tišina popločana snom tišine…
Zelengora
Engleska misija na Zelengori, tokom 5. neprijateljske ofanzive, jun 1943.
  • Ljubiša Jocić 1910-1978; kao četvorogodišnjak ostaje bez oca, koji je kao lekar poginuo u Prvom svetskom ratu. Sa osamnaest godina odlazi u Pariz da studira vajarstvo, upoznaje nadrealiste. Naredne godine objavljuje prve stihove u časopisima „Evropa“ i „50“ u Beogradu, da bi iduće godine objavio prvu knjigu pesama San ili biljka. Sledi 1934. godine druga knjiga stihova Ljubav i sloboda. Definitivno se vraća iz Pariza u Beograd 1938. godine. Bavi se književnim radom. Godine 1940. objavljuje prvi roman Polomljena kola. Za vreme Drugog svetskog rata neko vreme ilegalno boravi u Beogradu, a zatim odlazi u partizane. Po povratku iz rata objavljuje knjigu pesama Ogledalo.

Izvor:Slike partizana