Ljubljana

Organizing history by tags.

Na danasnji dan – OSLOBOĐENA LJUBLJANA

  OSLOBOĐENA LJUBLJANA Na danasnji dan 09.05.2021 Jedinice 15. i 18. divizije i 29. udarne divizije JA u jutarnjim satima 9. svibnja 1945. su ušle u Ljubljanu i...

FAŠISTI OKRUŽILI LJUBLJANU BODLJIKAVOM ŽICOM

FAŠISTI OKRUŽILI LJUBLJANU BODLJIKAVOM ŽICOM Na danasnji dan 22.02.1942 FAŠISTI OKRUŽILI LJUBLJANU BODLJIKAVOM ŽICOM Ljubljana je bila od 23.02.1942. do 09.05.1945 (1170 dana) potpuno opasana bodljikavom žicom (fortifikacijski...

Operacija Ljubljanska pokrajina

Operacija Ljubljanska pokrajina   Operacija Ljubljanska pokrajina (it. Provincia di Lubiana) je bila velika italijanska ofanziva protiv partizana u Sloveniji. Izvedena je u nekoliko etapa, uz sadejstvo Vermahta i snaga NDH, od 12. jula do 4....

Rodoljub Čolaković: Ljubljana u NOB-u

Rodoljub Čolaković: Ljubljana u NOB-u Ima dosta naših gradova koji su se svojim patriotskim držanjem pod okupacijom naročito istakli. Mislim da među njima prvo mjesto...

FAŠISTI OKRUŽILI LJUBLJANU BODLJIKAVOM ŽICOM

FAŠISTI OKRUŽILI LJUBLJANU BODLJIKAVOM ŽICOM 22.02.1942 Ljubljana je bila od 23.02.1942. do 09.05.1945 (1170 dana) potpuno opasana bodljikavom žicom (fortifikacijski sistem bodljikave žice, bunkeri, utvrđene kontrolne...