Home YU KALENDAR Oslobođena Podgorica – 19.12.1944 – YU KALENDAR

Oslobođena Podgorica – 19.12.1944 – YU KALENDAR

15
0
Grupa rukovodilaca ustanka u Crnoj Gori-Sa lijeve strane-Djoko Pavičević,Savo Orović,Ivan Milutinović,Milovan Djilas,Mitar Bakić,Sava Kovačević,Radoje Dakić i Božo Bumovič -G.Polje feb.1942.
Grupa rukovodilaca ustanka u Crnoj Gori-Sa lijeve strane-Djoko Pavičević,Savo Orović,Ivan Milutinović,Milovan Djilas,Mitar Bakić,Sava Kovačević,Radoje Dakić i Božo Bumovič -G.Polje feb.1942.

Oslobođena Podgorica – 19.12.1944 – YU KALENDAR

Na danasnji dan

19. decembra 1944. godine

Oslobođena Podgorica

Podgorica je u II svjetskom ratu do temelja porušena, imala je preko 4 hiljade žrtava, a oslobođena je 19. decembra (koji se danas obilježava kao dan opštine) 1944. godine., nakon posljednjeg pružanja otpora nacista u električnoj centrali, gimnaziji i Vezirovom mostu, kojeg su pri povlačenju i porušili.

Grupa rukovodilaca ustanka u Crnoj Gori-Sa lijeve strane-Djoko Pavičević,Savo Orović,Ivan Milutinović,Milovan Djilas,Mitar Bakić,Sava Kovačević,Radoje Dakić i Božo Bumovič -G.Polje feb.1942.
Grupa rukovodilaca ustanka u Crnoj Gori-Sa lijeve strane-Djoko Pavičević,Savo Orović,Ivan Milutinović,Milovan Djilas,Mitar Bakić,Sava Kovačević,Radoje Dakić i Božo Bumovič -G.Polje feb.1942.

Nakon jugoslavenskog puča 27. marta 1941. godine u Podgorici su se održale demonstracije podrške puču. Kao rezultat puča, Jugoslavija se okrenula protiv svog prethodnog saveza sa silama Osovine i potom je napadnuta. Grad je prvi put bombardirao Luftwaffe 6. aprila 1941.godine a zadni puta  5. maja 1944. godine. Podgoricu je bombardirao USAAF u napadu na snage Osovine, iako je bombardiranje tog dana ubio približno 400 civila.

Dana 12. jula 1946. godine, Josip Broz Tito obavio je jedan od svojih ranih posjeta Podgorici iz hotela Radovče, gdje je razgovarao s mnoštvom. To je bio prvi od ukupno petnaest posjeta Tita gradu nakon Drugog svjetskog rata.

“Podgorica je uništena. Izgradit ćemo je zajedno, jer to je naša odgovornost, jer to od nas zahtijevaju žrtve koje je Podgorica podnijela! Mi to će učiniti, to vam obećavam u ime savezne vlade. ” – Josip Broz Tito iz hotela Radovče 12. jula 1946. godine

25. jula 1948. potpredsjednik Narodnog parlamenta Crne Gore Andrija Mugoša, zajedno s  Gavronom Cemovićem, potpisao je zakon kojim se naziv Podgorice mijenja u “Titovgrad”. Zakon je “retroaktivno” aktiviran tako da se promjena imena primijenila na sve zapise počev od 13. maja 1946, kada je postao glavni grad Crne Gore u okviru novoformirane Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije . Međutim, u očiglednoj kontradikciji, “Službeni list” ili pravni zakonik Jugoslavije zabilježili su naziv “Titograd” bez slova “v”. U konačnici, “Titograd” je korišten nad “Titovgradom”.

Uz novo ime, Titograd je uspostavio i nove tvornice. Tvornica Radoje Dakić, izgrađena 1946. godine za proizvodnju teške mehanizacije, postala je jedan od najvećih poslodavaca u Titogradu. Radoje Dakić je 1964. godine zaposlenima zajamčio stan u gradu. Krajem 1960-ih, gradovi Titograd, Zadar i Mostar natjecali su se za odabir kao mjesto širenja jugoslavenske industrije aluminija. U visoko politiziranom postupku odabira Titograd je na kraju izabran i Kombinat izgrađen je 1969. 1974. u Titogradu je osnovano javno Sveučilište Veljka Vlahovića . Dana 15. aprila 1979., grad je pretrpio štetu zemljotresom 6,9 stepeni

Ime Podgorica vraćeno je 2. aprila 1992.godine.

Yu nostalgija

Oslobođena Podgorica – 19.12.1944 – YU KALENDAR