Počelo je emitovanje programa radio stanice „Slobodna Jugoslavija“ – 11.11.1941 – YU KALENDAR

Na danasnji dan

11.11.1941. godine

Počelo je emitovanje programa radio stanice „Slobodna Jugoslavija“

S teritorije Sovjetskog Saveza u Drugom svetskom ratu počelo je emitovanje programa radio stanice „Slobodna Jugoslavija“

Počela je sa radom 11.11.1941. godine u okviru službe Kominterne, u gradu Ufa, na Uralu. Od aprila 1942. do kraja rata radila je u podrumima zgrade Kominterne u Moskvi. Njena lokacija i rad smatrani su najtajnijim delom, a usmeravanja talasa su rađena tako vešto da je ponekad izgledalo da emituje sa teritorije pod nemačkom upravom. U početku se oglašavala svake večeri u 20.30 na talasu od 30.9 metara.

Počelo je emitovanje programa radio stanice „Slobodna Jugoslavija“ - 11.11.1941 - YU KALENDAR | Yu NoStAlGiJa

Vremenom je povećavan i broj emisija i njihovo trajanje, a zatim i broj predajnika. Program je davan na talasima od 25, 36, 41 i 42 metra. Stanicom je rukovodio Veljko Vlahović koji je pripremio oko 90% emisija. Prvi spiker bio je Dragutin Đurđev, Titov lični pratilac, a od 1942. radili su Đuro Salaj, Lazar Stefanović i Marija Preželj. U junu 1944. sa Visa su upućeni  Ranka Stepanović, Magda Bren  (za Slovence) i Ilija Džuvalekovski (za makedonsko područje).

U drugoj polovini 1942. godine uspostavljena je stalna veza sa VŠ, koja je do kraja rata prekidana samo dvaput: prvi put – na pet dana za vreme Bitke na Sutjesci i dva dana za vreme Drvarske operacije. Od osnivanja TANJUGA, petog decembra 1943. godine, dobija stalni i pouzdani izvor informacija. Sindikat američkih novinara dodelio je specijalno priznanje našoj stanici. Prestala je s radom prvog marta 1945. godine kada je procenjeno da Radio-Beogad može preuzeti njene funkcije.

Yu nostalgija