peko dapcevic

Organizing history by tags.

Bitka na Sutjesci (15.05 1943. -15.06 1943.)

Bitka na Sutjesci (15.05 1943. -15.06 1943.) Posle pretrpljenog neuspeha u bitci na Neretvi u operaciji ,,Vajs”, nemačka Vrhovna komanda je želela da spreči prebacivanje...

Operacija Schwarz / maj-juni 1943. godine

Operacija Schwarz maj-juni 1943. godine   Operacija Schwarz, poznata kao peta neprijateljska ofenziva, je bila udružena osovinska operacija sa ciljem uništenja partizana na teritoriji okupirane Jugoslavije, tokom Drugog svjetskog rata,...

Peko Dapčević.Narodni heroj iz Cetinja (Crna Gora)

Peko Dapčević Peko Dapčević rođen je u činovničkoj porodici 25. juna 1913. godine, u Ljubotinju, Cetinje, Crna Gora. Gimnaziju je završio na Cetinju. Još kao gimnazijalac...