Home YU KALENDAR FAŠISTI OKRUŽILI LJUBLJANU BODLJIKAVOM ŽICOM – 22.02 1942 – YU KALENDAR

FAŠISTI OKRUŽILI LJUBLJANU BODLJIKAVOM ŽICOM – 22.02 1942 – YU KALENDAR

11
0

FAŠISTI OKRUŽILI LJUBLJANU BODLJIKAVOM ŽICOM – 22.02 1942 – YU KALENDAR

Ljubljana je bila od 23.02.1942. do 09.05.1945 (1170 dana) potpuno opasana bodljikavom žicom (fortifikacijski sistem bodljikave žice, bunkeri, utvrđene kontrolne točke). Kao priznaje bila je prvi gradu Jugoslaviji odlikovan ordenom narodnog heroja.

FAŠISTI OKRUŽILI LJUBLJANU BODLJIKAVOM ŽICOM - YU KALENDAR
FAŠISTI OKRUŽILI LJUBLJANU BODLJIKAVOM ŽICOM – YU KALENDAR

Visoki komesar za Ljubljansku pokrajinu Emilio Grazioli i komandant armijskog korpusa general M.Robotti, izdali su naređenje da se Ljubljana opasa bodljikavom žicom i tako spriječili kontakt između grada i okolice. Glavna faza gradnje počela je 22.02.1942. i bila je završena sljedeći dan u 14.00. Naravno sama žica nije bila dovoljna, 13.03.1942 radovi su nastavljeni s postavljanjem električne rasvjete, utvrđivanje položaja, iseljavanja pojedinih kuća, gradnje bunkera… Za posade koje su bile stacionirane oko ograde zauzeli su 12 kuća…

Gen. Robotti i Roatta osobno su 19. Jula 1942. pregledali cijeli obrambeni obruč i nisu bili zadovoljni. Zato su 15.09.1942 potpuno iselili 42 kuće (320 stanovnika) te dodatno utvrdili obruč s mitraljeskim gnijezdima, stražarskim kućicama. Rujna 1942 radilo je na utvrđivanju obruča 450-600 civilnih radnika. Radove su izvodile talijanske firme Marconi, Marin, Rizzi-Marconi i S.A. Zambellitti.

15.09.1942 radovi su bili završeni. Fortifikacijski obruč bio je dugačak 29.663m (69 većih bunkera, 11 izdvojenih, 53 manja, 73 unutrašnja – skupa 206). Prepreke od bodljikave žice bile su postavljene u dužini od 41km (151t žice) od toga 2,4km pod naponom – za to su bile izgrađene tri trafo stanice.

Kod gradnje su upotrijebili: 1.770.000kom betonskih blokova, 120.000 cigli, 1.100m³drvene građe, 1.500t cementa, 50t kreča, 10t željeza, 15.000 dugih i 45.000 kratkih kolaca, 1t bakra, 1.000 bandera za rasvjetu, 800 žarulja, obavljeno je 564.000 radnih sati. Radovi praktično nikad nisu bili završeni, stalno se je nešto dograđivalo i utvrđivalo…

Pozdravni govor slovenskog biskupa Gregorija Rožmana na podjeli spomenice visokom komesaru Emiliu Grazioliju 12.09.1942. ( iz knjige Tamare Grieser Pečar “Razdvojeni narod Slovenija 1941-1945: okupacija, kolaboracija, državljanska vojna, revolucija” – strana 191)

“Vi, Italijani, imate v Ljubljani zaradi jezika, zaradi nezanesljivosti slovenskih uslužbencev, zaradi dolžnosti molčečnosti, velike težave pri razlikovanju med dobrim in slabim. Natančno tako je. Prav! Mi katoličani izstopamo iz ravnodušnosti in vam ponujamo, da vam pri vašem delu stojimo ob strani, s tem, da opravljamo delo, ki bi ga vi težko opravljali, in vam sami izročamo komuniste.”

Vi, Talijani, imate u Ljubljani zbog jezika, zbog nepouzdanosti slovenskih službenika, zbog obveze službene tajne, velike poteškoće uočavati razlike između dobra i zla. Mi katolici nećemo ostati ravnodušni te vam nudimo, da budemo uz vas i obavimo posao kojeg bi vi teško obavili, te da vam sami predamo komuniste.

Yu nostalgija

FAŠISTI OKRUŽILI LJUBLJANU BODLJIKAVOM ŽICOM – YU KALENDAR