Home Narodni heroji Janko Brodarič – Narodni heroj iz Črnomlja ( Slovenija )

Janko Brodarič – Narodni heroj iz Črnomlja ( Slovenija )

53
0
Janko Brodarič
Janko Brodarič

Janko Brodarič – Narodni heroj

iz Črnomlja ( Slovenija )

Janko Brodarič rođen je 1922. godine u Rosalnicama kod Črnomlja, kao jedno od šestero dece u siromašnoj seljačkoj porodici. Izučio je kovački zanat.

Godine 1941. godine aktivno je počeo da sarađuje i da učestvuje u organizacijama Narodnooslobodilačkog pokreta.

Janko Brodarič
Janko Brodarič

Aprila 1942. godine italijanski fašisti opkolili su njegovu kuću nastojeći da ga uhvate i zatvore. On im je pobegao i došao u Prvu goransku partizansku četu. Maja meseca iste godine stupio je u Belokrajinsku četu. U borbama koje je četa vodila, naročito na Starom Trgu u Kolpi, iskazao se napadajući neprijateljske bunkere kao bombaš. U toj borbi neprijateljsko uporište bilo je osvojeno, ali je Janko Brodarič bio teško ranjen. Partizani su se u međuvremenu povukli. On je ostao na bojištu, sačekao da padne noć i sklonio se u nekakav jarak u kome je u nesvestici ostao dva dana. Tu su ga našli meštani onesvešćenog, sklonili ga i omogućili mu da ode do partizanske bolnice. Uskoro je ostao bez noge.

U toku Četvrte neprijateljske ofanzive nalazio se sa teškim ranjenicima u raznim skloništima. Jednom prilikom misleći da su italijanski fašisti otkrili sklonište, pokušao je da izvrši samoubistvo da ne bi živ pao neprijatelju u ruke. Kada se malo oporavio, tražio je da odmah ode u odred. Međutim, morao je sa ostalim partizanskim ranjenicima da se skloni na oslobođenu teritoriju u Hrvatskoj.

Na tom teškom putu, četa koja je pratila ranjenike sukobila se s ustašama. Iako teški invalid, on je već do tada nekoliko puta tražio da ide u borbu, ali mu nije dozvoljeno. Sada, u kritičnom trenutku, kada je pao mitraljezac prateće čete, Janko Brodarič je uzeo njegov mitraljez i počeo da puca po neprijatelju iz neposredne blizine. Tako su dobrim delom i njegovom zaslugom ranjenici spašeni i povučeni na oslobođenu teritoriju, dok je on poginuo u sukobu.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. novembra 1953. godine, Janko Brodarič proglašen je za narodnog heroja.