Narodni heroj – JOSIP PRESKAR BOLTEK iz Podsrede ( Slovenija )

Josip Preskar Boltek rođen je 23. februara 1920. godine u Osredku kod Podsrede. Kao opančarski radnik, zaposlio se u Zagrebu. Još od svoje mladosti učestvovao je u radničkom pokretu i bio napredan omladinac u sindikatima URS-a.

Josip Preskar Boltek
Josip Preskar Boltek

Veću prvim danima okupacije, aprila 1941. godine, organizovao je kao ilegalac udarne omladinske grupe i odbore Narodne zaštite u Zagrebu. Učestvovao je u raznim sabotažnim akcijama, u borbi protiv ustaša i u likvidaciji izdajnika i provokatora.

U Zagreb je došao neki bivši partizan-provokator, koji je izdavao ustaškoj policiji pripadnike Narodnooslobodilačkog pokreta. Partijska organizacija je dala Preskaru nalog da ga likvidira. Josip Preskar Boltek se priključio grupi toga izdajnika i na jednom sastanku pokušao je da ga ubije, ali ga je samo ranio. Zahvaljujući policijskoj zasedi, izdajnik je uspeo da pobegne. Uprkos rani koju je Preskar zadobio u borbi protiv policije, on je izvršio zadatak. Potražio je i našao ranjenog provokatora i likvidirao ga.

Preskar je, kao član Mesnog komiteta SKOJ-a, učestvovao na partijskom tečaju na Kordunu. Na putu su, u selu Lukovec, pet ustaških agenata hteli da ga legitimišu. Umesto legitimacije, Preskar je potegao revolver i ubio ustaše, a dvojica su pobegla.

Posle završenog partijskog tečaja Preskar se vratio u Zagreb, gde je nastavio rad. Zbog njegovog upornog delovanja u redovima omladinskih udarnih brigada, policija je tragala za njim. Ušli su mu u trag januara 1943. godine. 9. marta, dok je s dvojicom drugova išao Petrovom ulicom u neku akciju, ustaše su mu se s leđa približile i sa nekoliko hitaca ga teško ranile. Odveli su ga u bolnicu, gde su mučenjem pokušali da iznude njegovo priznanje, ali nisu saznali ni njegovo ime. Teško ranjen, on je ubrzo umro.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija