Otvoren prvi sajam tehnike u Beogradu – 23.08. 1957 – YU KALENDAR

Na današnji dan

23. avgusta 1957. godine

Otvoren prvi sajam tehnike u Beogradu

Dvije decenije nakon prve sajamske manifestacije u Beogradu, otvoren je prvi poslijeratni Sajam tehnike, na novom mjestu i u okviru novog kompleksa.

Otvoren prvi sajam tehnike u Beogradu - 23.08. 1957 - YU KALENDAR
Otvoren prvi sajam tehnike u Beogradu – 23.08. 1957 – YU KALENDAR

S obzirom na to da su izložbeni paviljoni prvobitnog Beogradskog sajmišta tokom Drugog svjetskog rata bili pretvoreni u zloglasni logor, a potom za vreme savezničkog bombardovanja 1944. godine uglavnom bili uništeni, poslije rata je izabrana nova lokacija.

Sajam je smješten na desnoj obali Save i sastoji se od tri velike hale i niza dopunskih manjih. Posebno je značajna Hala 1, jer je građena dotad neprimenjenim tehnikama prethodne fabrikacije, uz upotrebu takozvanog prenapregnutog betona i pokrivena kružnom kupolom raspona 109 metara, što je čini najvećom na svjetu napravljenom na taj način.

Otvaranje ovog novog sajamskog prostora je bio veliki događaj u to vrijeme u Jugoslaviji, tako da je procenjeno da ga je, po zatvaranju posljednjeg dana trajanja, posjetilo više od milion i sto hiljada ljudi.

Yu nostalgija

Otvoren prvi sajam tehnike u Beogradu – 23.08. 1957 – YU KALENDAR