Home YU KALENDAR POGINUO NARODNI HEROJ MARIJAN BADEL – 22.06.1944 – YU KALENDAR

POGINUO NARODNI HEROJ MARIJAN BADEL – 22.06.1944 – YU KALENDAR

13
0
Marijan Badel
Marijan Badel

POGINUO NARODNI HEROJ MARIJAN BADEL – 22.06.1944 – YU KALENDAR

Na danasnji dan

Rođen je 03.07.1920. godine u Koprivnici. Potječe iz imućne trgovačke obitelji. Njegov otac Slavko i stric su, u neposrednoj blizini Zagreba, u Sesvetama, osnovali tvornicu alkoholnih pića. Školu je učio u Zagrebu, a četvrti razred gimnazije i niži tečajni ispit s uspjehom je položio 1934/35. u gimnaziji na otoku Krku.

Marijan Badel
Marijan Badel

Poslije toga se upisao u Trgovačku akademiju u Zagrebu. Tu se opredijelio za ideje revolucionarnog omladinskog pokreta. I pored školovanja, bio je prisno vezan s mladim radnicima u očevoj i stričevoj tvornici. S njima je drugovao, pokušavao im osigurati bolji položaj. Okupio je te radnike i oko Narodne pomoći, a jedna od njegovih značajnijih akcija bilo je skupljanje i za preživjele interbrigadiste iz Jugoslavije, koji su se, poslije završenog rata u Španjolskoj, nalazili u logorima u Francuskoj.

U takvom angažmanu Marijana je zatekla i kapitulacija zemlje . Na poziv Komunističke partije, među prvima se uključio u akcije na skupljanju oružja, a zatim i na okupljanju boraca protiv okupatora i njihovih pomagača. Bio je veza boraca Zagrebačko-sesvetskog odreda i zagrebačke partijske organizacije. Tada je postao i član Komunističke partije Hrvatske. Često je odlazio u Zagreb, izvršavajući razne partijske zadatke; na tom poslu bio je nekoliko puta uhapšen. Uvijek ga je iz ustaškog zatvora spašavalo bogatstvo njegove obitelji koja je uspjela potkupiti ustaške oficire.

U decembru 1941. godine odlazi na rad u Hrvatsko primorje; odatle u zimu 1942. godine stiže u Gorski Kotar, gdje se uključuje u partizanski odred.

U oktobru 1942. postaje borac Trinaeste proleterske brigade, koja je nosila ime brigada “Rade Končar”. Tu se, među drugim borcima, istakao kao odličan puškomitraljezac; kao aktivan skojevac, ubrzo postaje rukovodilac SKOJ-a u jednom od bataljona te brigade. Nije bio dugo u Gorskom Kotaru: zbog bolesti je upućen u Komandu žumberačko-pokupskog područja, u kraj koji je dobro poznavao.

Na ovom području, Badel je radio kao politički komesar Turopoljsko-posavskog odreda, a zatim i komesar Operativnog štaba za Žumberak i Pokupje. Organizira i razne vojničke akcije – jedna od takvih bilo je i razoružavanje puka domobrana u selu Sopnici.

Kad je, u januaru 1944. godine, po naređenju štaba žumberačko-posavskog sektora, formirana brigada “Franjo Ogulinac Seljo”, po slavnom španjolskom borcu i partizanskom rukovodiocu, Marijan Badel postao je njen politički komesar. Učestvovao je u napadima na neprijateljska uporišta Goli Breg i Brezovica.

Istakao se i u okršaju, koji je za njega bio posljednji, kad je njegova brigada vodila bitke na sektoru Plješivice i poslije toga proglašena udarnom. Poginuo je kod sela Sveta Jana, 22. juna 1944. godine.

Yu nostalgija

POGINUO NARODNI HEROJ MARIJAN BADEL – 22.06.1944 – YU KALENDAR