Čelična žena Herta Has

Tradicionalni opis ove slike glasi: Boris Kidrič sa grupom slovenskih vijećnika u Mrkonjić Gradu, u povratku sa II zasjedanja AVNOJ-a. Obično ne piše da je na fotografiji Herta Has, žena borac i istaknuta jugoslovenska revolucionarka, široj javnosti poznata kao bivša supruga Josipa Broza Tita.

Herta Has
Herta Has

O njenom životu uoči nastanka ove fotografije mogao bi se snimiti film. Na samom početku rata je zatrudnela sa Titom, nakon čega je on prešao u Srbiju da diže ustanak protiv Nemaca, ostavivši nju i bebu ilegalno u Zagrebu, pod ustaškim režimom. Nakon izvesnog perioda skrivanja, ustaše je marta 1942. hapse i odvode u logor Jasenovac. Prilkom hapšenja je pokušala samoubistvo, ali je, prerezavši sebi vene, pala u nesvest. Beba je ipak slonjena na vreme.

Nakon godinu dana zatočeništva, bila je jedna od jasenovačkih logoraša komunista, koji su nakon martovskih pregovora 1943. zamenjeni za zarobljene nemačke oficire. Po izlasku iz logora ju je čekao pakao bitke na Sutjesci, u kojoj se borila. Konačno, stiže u Vrhovni partizanski štab, gde zatiče svoga muža Tita kako živi u vanbračnoj vezi sa svojom sekretaricom. Kad je Herta shvatila situaciju, otišla je.

Tita je ponovo videla u Jajcu, u vreme proglašenja republike, novembra 1943. Herta je tu boravila sa slovenskom delegacijom, nakon čega se vraća u rodnu Sloveniju, da nastavi borbu do kraja rata. U povratku su prošli kroz Mrkonjić Grad, decembra 1943, kada je nastala ova fotografija.