Josip Prša – Narodni heroj iz Zagreba ( Hrvatska )

Josip Prša  rođen je 1922. godine u Obrežu kod Zagreba, u siromašnoj seljačkoj porodici. Do 1941. godine bavio se zemljoradnjom. Dok je još bio dete, roditelji su mu se doselili u selo Gredu kod Siska. Imao je mnogo braće i sestara, te je od rane mladosti morao da radi kao seoski nadničar.

Josip Prša
Josip Prša

Već kao mladić, Josip Prša se povezao sa naprednim pokretom. Član Saveza komunističke omladine Jugoslavije postao je 1939. godine. Uskoro je postavljen za sekretara skojevske grupe u svome selu, a postao je i članom Opštinskog komiteta SKOJ-a u Selima. Učestvovao je u radu Okružne konferencije SKOJ-a u blizini Siska 1940. godine. Iste godine postao je član Komunističke partije Jugoslavije.

Nakon početka rata, narodnooslobodilačkom pokretu priključio se u avgustu 1941. godine. U prvim danima ustanka, organizovao je omladinu svoga sela za borbu. Njegovom zaslugom u partizane je otišlo preko 150 boraca iz sela Grede.

Već se na početku rata istakao u borbama. Nakon formiranja Banijske proleterske čete, ušao je u njen sastav. U tu četu su, inače, primani samo najhrabriji i najbolji borci. Sa Banijskom proleterskom četom Josip Prša prošao je Baniju, Bosnu, Sloveniju i Kalnik. Kada je četa rasformirana, pošto su svi njeni borci određeni za rukovodioce u drugim partizanskim jedinicama, Prša je imenovan za političkog komesara Prvog bataljona Kalničkog partizanskog odreda. Kada je taj bataljon prešao u sastav Šesnaeste omladinske brigade „Joža Vlahović“, postavljen je za zamenika komesara te brigade.

Kao već poznati komunist i prekaljeni borac, poslan je 1943. godine, na traženje Okružnog komiteta KPH Varaždin, za sekretara Kotarskog komiteta KPH za Novi Marof. Na ovoj dužnosti, kao dvadesetjednogodišnji mladić, razvio je veliku aktivnost.

Poginuo je početkom septembra 1943. godine u selu Kalniku, u borbi sa ustašama. Ustaše su izvršile iznenadni napad iz Kalničke šume na partizansku brigadu koja se nalazila u selu. Josip je, među prvima, uočio neprijatelje, zgrabio puškomitraljez i počeo da puca. Neprijatelj se pomeo, a partizani su se sabrali i razbili ustaški napad. U napadu je Josip Prša bio smrtno pogođen.

Za vreme rata su mu poginula trojica braće, a otac mu je ubijen u logoru Jasenovac.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 27. jula 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.