Home Narodni heroji Narodni heroj-Miloš Dudić Miša iz Valjeva ( Srbija )

Narodni heroj-Miloš Dudić Miša iz Valjeva ( Srbija )

87
0
Miloš Dudić Miša
Miloš Dudić Miša

Narodni heroj-Miloš Dudić Miša

iz Valjeva ( Srbija )

Miloš Dudić Miša rođen je 15. avgusta 1915. godine u selu Klinci, kod Valjeva. Potiče iz zemljoradničke porodice. Milošev otac Dragojlo, bio je član KP Jugoslavije od 1920. godine i aktivni učesnik Narodnooslobodilačke borbe, poginuo je, novembra 1941. godine, na funkciji predesedniika Glavnog Narodnooslobodilačkog odbora Srbije.

Posle završene gimnazije u Valjevu, upisao je Vojnu akademiju u Beogradu. Rat ga je zatekao kao poručnika jugoslovenske kraljevske vojske. Posle kapitulacije Kraljevine Jugoslavije uspeo je da izbegne zarobljenje i došao u rodno selo.

Miloš Dudić Miša
Miloš Dudić Miša

Zajedno sa ocem Dragojlom, koji je tada bio član Okružnog komiteta KPJ za Valjevo, aktivno je učestvovao u organizovanjeu ustanka. Juna 1941. godine postao je komandant Azbukovačke partizanske čete, a zatim Rađevskog bataljona Valjevskog partizanskog odreda. Član Komunističke partije Jugoslavije je od novembra 1941. godine.

Kada se posle Prve neprijateljske ofanzive, novembra 1941, godine, glavnina partizanskih jedinica povukla se u Sandžak, Miloš je ostao u Mačvi, kao komandant Suvoborskog partizanskog odreda.

Marta 1943. godine postao je komandant Valjevskog partizanskog odreda, a nekoliko meseci kasnije zamenik komandanta Prve šumadijske brigade. Novembra 1943. njegova brigada krenula je u Sandžak, da se priključi Drugoj proletrskoj diviziji. Na tom putu je, 4. decembra 1943. godine, učestvovala u bici za Prijepolje. Miloš Dudić Miša je tokom te borbe teško ranjen.

Borci su ga nosili preko Ozrena i Konjuha do Centralne bolnice NOVJ, ali je od posledica teškog ranjavanja, Miloš Dudić Miša preminuo sredinom januara 1944. godine u Šekovićima.

Za narodnog heroja proglašen je, odlukom Predsedništva AVNOJ-a, među prvim borcima Narodnooslobodilačke vojske — 25. septembra 1944. godine.