Home Narodni heroji Narodni heroj – Vojislav Ivetić iz Livna ( Bosna i Hercegovina )

Narodni heroj – Vojislav Ivetić iz Livna ( Bosna i Hercegovina )

51
0
Vojislav Ivetić
Vojislav Ivetić

Narodni heroj – Vojislav Ivetić iz Livna

( Bosna i Hercegovina )

Vojislav Ivetić rođen je 31. avgusta 1920. godine u selu Priluka kod Livna. Po završetku gimnazije, 1940. se upisao u Vojnu akademiju.

Vojislav Ivetić
Vojislav Ivetić

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. Kad je izbio oružani ustanak 27. jula, Vojislav je bio na čelu ustaničke čete iz sela Kazanaca i predvodio ju u prvim borbama protiv ustaša.

Dana 13. septembra u selu Gornji Kazanci, Vojislav je postavljen za političkog komesara partizanskog odreda. Početkom 1942. godine, primljen je za člana Komunističke partije Jugoslavije (KPJ). U to vreme, Ivetić je postavljen za političkog komesara Druge čete partizanskog bataljona „Starac Vujadin“.

Od maja 1942. godine, prebacio se u Liku. Tamo je postavljen za operativnog oficira bataljona, a 4. novembra na dužnost operativnog oficira Trinaeste udarne brigade.

Poginuo je 30. januara 1943. godine kod sela Besarići na Žumberku, u borbi protiv italijanskih fašista.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 5. jula 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.