Rođen Petar Drapšin – 15.11.1914-YU KALENDAR

Na danasnji dan

15.11.1914. godine

Rođen Petar Drapšin, učesnik Španskog građanskog rata i Narodnooslobodilačke borbe, general-lajtant JA i narodni heroj Jugoslavije.

Rođen je u selu Turiji 1914. godine, a potekao je iz siromašne seljačke porodice.

Posle završene gimnazije u Srbobranu, otišao je na zanat u Beograd, nakon čega je upisao i Srednjotehničku školu.

Petar Drapasin
Petar Drapasin

Za vreme školovanja došao je u dodir sa radničkim pokretom, u čiji je rad bio uključen, dok je Literarna družina Srednjotehničke škole bila platforma za okupljanje napredne omladine, a Drapšin jedan od njenih najaktivnijih članova.

Učestvovanje u akcijama koje je organizovao Savez komunističke omladine Jugoslavije (SКOJ) doveo je Drapšina u redove Saveza komunističke omladine Jugoslavije, a nešto kasnije i na dužnost sekretara organizacije SКOJ-a Srednjotehničke škole u Beogradu.

Godine 1937. Drapšin otišao je u Prag, gde je bio student Tehničkog fakulteta.

Na polja Andaluzije otišao je privučen borbom španskog naroda protiv generala Franciska Franka, gde se pokazao kao hrabar borac.

Posle Frankovog trijumfa, Drapšin je zajedno sa ostalim borcima Internacionalnih brigada otišao u Francusku, odakle je bio interniran u logor.

Кomunistička partija Jugoslavije organizovala je bekstvo, koje je Drapšin iskoristio da bi pobegao u Zagreb, odakle je prešao u Hercegovinu i već u prvim danima rata postao jedan od organizatora ustanka.

Imao je čin kapetana Španske republikanske armije, a u  Hercegovini je postao zamenik komandanta operativne zone, na kojoj se dužnosti istakao, te je vremenom pstavljen za komandanta.

U Hercegovini je živeo pod ilegalnim imenom Petar Ilić Španac. Kako je bio kažnjen zbog svojih grešaka, partija mu je dodelila zadatak za iskupljenje. Naime, Drapšin je poslat u Slavoniju, gde je obavljao dužnost komandanta Dvanaeste slavonske divizije.

U leto 1944. postao je zamenik komandanta Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske, a krajem iste godine poslat je u Dalmaciju, gde je bio komandant Osmog dalmatinskog korpusa NOVJ.

Prvim oficirskim činom pukovnika odlikovan je 1. maja 1943. U čin general-majora unapređen je 1. novembra iste godine, a u čin general-lajtnanta 3. januara 1945.

Kada je u februaru 1945. formirana Četvrta jugoslovenska armija, general-lajtnant Petar Drapšin je postavljen za njenog komandanta, čiji je Štab imao misiju oslobođenja hrvatskog primorja. General Drapšin je bio čuven po tome što su njegovi tenkovi zagazili Trstom.

Na prvim izborima za Ustavotvornu skupštinu DF Jugoslavije, novembra 1945. godine, kandidovan je za narodnog poslanika. Njegovu vojnu slavu prekinuo je nesrećni slučaj u kojem je poginuo 2. novembra 1945. u Beogradu. Sahranjen je u Aleji narodnih heroja na Novom groblju.

Odlikovan je Ordenima partizanske zvezde prvog reda, dok je 24. jula 1953. godine posthumno proglašen je za narodnog heroja Jugoslavije, a još za života bio je odlikovan Ordenom Кutuzova drugog stepena od strane Prezidijuma Vrhovnog sovjeta SSSR.

Yu nostalgija

Rođen Petar Drapšin – 15.11.1914-YU KALENDAR