Narodni heroj – Vangel Todorovski Majoro

iz Bitolja ( Makedonija )

Vangel Todorovski Majoro rođen je 1920. godine u Bitolju, u siromašnoj zanatlijskoj porodici. Posle završene osnovne škole, učio je frizerski zanat. Među omladinom se isticao svojim revolucionarnim stavovima i čitao je marksističku literaturu. Naročito je bio zapažen njegov rad u URS-ovim sndikatima, zbog čega je postao sekretar podružnice frizerskih radnika i član međustrukovnog odbora. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1940. godine.

Vangel Todorovski Majoro
Vangel Todorovski Majoro

Policija je od ranije pratila njegov rad, te je iste godine uhapšen. U postaji je bio mučen, ali nije priznao da se bavi revolucionarnim radom. Posle izlaska iz zatvora nastavio je partijski rad i postao član Mesnog komiteta KPJ u Bitolju. Posle okupacije zemlje nastavio je partijski rad, čiji je cilj bio pripremanje za oružani ustanak. Radio je u grupi koja je dobila zadatak da sakuplja i krije oružje, municiju i drugi ratni materijal, koji je ostao posle kapitulacije jugoslovenske vojske.

U jesen 1941. godine, bugarska okupatorska vojska pozvala ga je na odsluženje vojnog roka. Nije hteo da služi okupatoru, pa je po odobrenju KPJ prešao u ilegalnost i nastavio da radi na pripremama za formiranje partizanskog odreda. Uskoro je od Mesnog komiteta dobio zadatak da radi sa partijskom tehnikom.

U aprilu 1942. godine, bugarska policija je uspela da otkrije skrovište tehnike kojom je rukovodio Vangel Todorovski Majoro. Kada su upali u sedište tehnike zajedno sa oblasnim načelnikom policije, Vangel ih je dočekao sa revolverom. Otvorio je vatru na policajce i smrtno ranio načelnika policije. U razmeni vatre, Vangel je ranio još jednog policajca. Kad je video da ne može da se probije, poslednjim metkom je pucao sebi u slepoočnicu, da ne bi živ pao u ruke neprijatelju.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 2. avgusta 1952. godine,Vangel Todorovski Majoro proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija