Dimitar Bogoevski Mite – Narodni heroj iz Resena

( Makedonija )

Dimitar Bogoevski Mite rođen je 31. oktobra 1919. godine u selu Bolno kod Resena, u pečalbarskoj porodici. Nakon osnovne škole, 1935. je upisao trgovačku akademiju u Bitolju. Tokom školovanja na akademiji 1937. godine postao je član Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Bio je aktivan i u radu „Crvene pomoći“.

Dimitar Bogoevski Mite
Dimitar Bogoevski Mite

Posle završetka akademije, upisao se na višu komercijalnu školu u Beogradu. Tamo je rasturao ilegalne letke, posećivao levičarske kružoke i učestvovao u demonstracijama. Godine 1939. primljen je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije. Ubrzo posle toga otišao je u Resen, gde je postao član Mesnog komiteta KPJ za Resen. Posle jedne policijske provale u septembru 1940. godine, bio je uhapšen i u Beogradu osuđen na robiju na Adi Ciganliji. U zatvoru je bio dva meseca, nakon čega se u novembru 1940. godine vratio u Resen.

Nakon fašističke okupacije Jugoslavije, Dimitar Bogoevski Mite organizovao je pripreme za dizanje oružanog ustanka i bio jedan od organizatora ustanka u prespanskom kraju. Nakon uspostave novih granica, organizovao je ilegalne punktove za prelazak granice. Početkom 1942. godine, imao je u Bitolju sastanak sa borcima Prilepskog partizanskog odreda. Omogućio im je prebacivanje u Prespu, gde su oni radili na formiranju novog odreda.

U martu 1942. godine, uhapsila ga je bugarska policija. Bio je u zatvoru deset dana, gde je mučen i ispitivan. Nakon puštanja, povukao se u duboku ilegalu i često sarađivao sa Stivom Naumovim iz bitoljskog kraja. Dimitar Bogoevski Mite prisustvovao je formiranju partizanskog odreda „Dame Gruev“, 6. jula 1942. godine. Posle toga je nastavio da radi na omasovljenju partizanskih odreda.

Početkom septembra 1942. godine, on i Stiv Naumov su se preko noći sklonili u jednu kuću blizu sela Bolna. Bugarska policija je otkrila niihovo boravište i sa vojskom je opkolila kuću. Nisu uspeli da se probiju, pa su razmenjivali vatru sa neprijateljem sve dok im nije ponestalo municije. Nakon toga su bombama izvršili samoubistvo.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 2. avgusta 1949. godine, proglašen je za narodnog heroja.