Godišnjica smrti Veselina Masleše – 14.06.1943 – YU KALENDAR

Na danasnji dan

14. juna 1943. godine

Godišnjica smrti Veselina Masleše narodni heroj iz Banja Luke

Poslije bombardiranja Beograda, aprila 1941. godine, prešao je u Crnu Goru i tamo učestvovao u pripremama ustanka. Organizirao je propagandni rad Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Glavnog štaba za Crnu Goru i Boku. Pokrenuo je i uređivao listove “Sloboda” i “Narodna borba”.

Veselin Veso Masleša
Veselin Veso Masleša

U vrijeme pohoda proleterskih brigada u Bosansku krajinu, jula i augusta 1942. godine, bio je član Politodjela Četvrte proleterske crnogorske brigade. U drugoj polovini 1942. godine, u selu Driniću, zajedno s Mošom Pijade i drugim saradnicima, obnavlja list “Borba”, organ KPJ, u kojoj objavljuje mnoge tekstove, sarađuje i u drugim listovima: “Proleteru”, “Vojno-političkom pregledu”, “Narodnom oslobođenju” i dr..

Na prvom zasjedanju AVNOJ-a u Bihaću u novembru 1942. godine, Masleša je održao glavni referat: Narodnooslobodilačka borba i stvaranje Antifašističkog vijeća, u kojem je iznio istorijat antifašističke borbe u svim krajevima Jugoslavije od 1936. do 1942. godine. Tada je izabran u Izvršni odbor AVNOJ-a.

Tokom četvrte i pete neprijateljske ofanzivi bio je s grupom divizija NOVJ koje su vodile borbe na Neretvi i Sutjesci. Poginuo je 14. juna 1943. godine kada su noću prelazili Sutjesku da bi se probili iz njemačkog obruča.

Odlukom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne narodne republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija

Godišnjica smrti Veselina Masleše – 14.06.1943 – YU KALENDAR