Narodni heroj – Radovan Kovačević Maksim iz Nikšića ( Crna Gora )

Radovan Kovačević Maksim rođen je 6. septembra 1919. godine u Donjim Crkvicama kod Nikšića. Potiče iz siromašne seljačke porodice, koja je morala posle Prvog svetskog rata da potraži bolje uslove za život. Često se seljakala, da bi se na kraju nastanila u makedonskom selu Gorničet, kod Đevđelije. Radovan je gimnaziju učio u Đevđeliji i Skoplju. Posle mature, postao je student Filozofskog fakulteta u Skoplju. Odmah po početku studija, počeo je da se ističe naprednim stavovima, pa je već od 1938. godine bio jedan od istaknutih demonstranata i propagator komunizma među studentima. Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1939. godine.

Radovan Kovačević Maksim
Radovan Kovačević Maksim

Posle povratka u Đevđeliju, u vreme odmora počeo je da okuplja omladinu i organizuje zborove. Policija ga je progonila, pa ga je, posle jednog zbora omladine u Đevđeliji, uhapsila. Bio je izveden pred Sud za zaštitu države. Na Sudu je imao primerno držanje. Okružni sud u Strumici oslobodio ga je optužbe, jer je na procesu činjenicama opovrgao navode optužnice i okrenuo optužbu protiv režima koji ga je progonio i maltretirao. Ubrzo je u Skoplju opet bio uhapšen kao jedan od organizatora javnih demonstracija protiv režima, pa je, zajedno s grupom komunista, bio interniran u koncentracioni logor u Smederevskoj Palanci. Iz ovog logora je izišao neposredno pred napad Nemačke na Jugoslaviju, aprila 1941. godine.

Avgusta 1941. godine nalazio se u partizanima. Bio je jedan je od organizatora Kukavičkog partizanskog odreda. Kasnije je učestvovao u borbama koje je vodio Leskovački partizanski odred. U svim tim borbama isticao se kao borac i rukovodilac. Postao je politički komesar Prvog južnomoravskog partizanskog odreda.

Radovan Kovačević Maksim poginuo je u borbi s bugarskim fašistima iz zloglasne kaznene ekspedicije „Lovna rota“, 13. marta 1943. godine, na Radan planini, na Jovovića livadama.

Cela njegova porodica bila je na strani Narodnooslobodilačkog pokreta. U borbama su mu učestvovali otac, dva brata i sestre. Dva brata su mu poginula u partizanima.

Odlukom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 5. jula 1952. godine, proglašen je za narodnog heroja.