Home Narodni heroji Narodni heroj – Vukadin Vukadinović iz Berana ( Crna Gora )

Narodni heroj – Vukadin Vukadinović iz Berana ( Crna Gora )

60
0
Vukadin Vukadinović
Vukadin Vukadinović

Narodni heroj – Vukadin Vukadinović iz Berana ( Crna Gora )

Vukadin Vukadinović rođen je 1915. godine u selu Mašte, kod Berana. Osnovnu školu je završio u Polici. Tokom pohađanja gimnazije u Beranama aktivno je bio uključen u formiranju lokalne organizacije Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Skojevska organizacija u beranskoj gimnaziji bila je najjača u srezu.

Vukadin Vukadinović
Vukadin Vukadinović

Početkom septembra 1935. godine stvoren je Centralni rukovodeći aktiv SKOJ-a. Za sekretara rukovodećeg aktiva bio je postavljen Vukadin Vukadinović. Septembra 1935, u beranskoj gimnaziji došlo je do organizovanja štrajka đaka beranske gimnazije, kojem su se pridružili i građani i seljaci beranskog kraja. Ovaj štrajk je prerastao u demonstracije u kojima je 64 učenika bilo isključeno iz svih škola u Jugoslaviji. Tada je Vukadin postao član Komunističke partije Jugoslavije. Oktobra 1936, bio je uhapšen i optužen za pripadanje ilegalnoj partijskoj organizaciji sa ciljem rušenja poretka u državi. Bio je osuđen na zatvorsku kaznu od 20 mjeseci strogog zatvora.

Nakon povratka sa robije, u selu Zagrad, 17. juna 1940. godine u sukobu sa žandarmima bio je opet uhapšen i osuđen na 13 mjeseci zatvora i godinu dana gubitka časnih prava. Na izdržavanje kazne bio je upućen u Sremsku Mitrovicu, gdje ga je zatekla i fašistička okupacija Jugoslavije. Sa robije je uspeo da pobjegne u noći 21/22. avgusta 1941. godine, sa grupom od 302 komunista, kroz tunel koji su tajno prokopali ispod tamničkih zidina.

Kratko vrijeme proveo je među partizanima Srijema, a onda se prebacio u oslobođenu Mačvu, pa zatim u Užice gdje je bio postavljen za političkog komesara Posavskog partizanskog odreda. Prešao je u Crnu Goru 1942. godine i učestvovao u ilegalnom radu i omasovljenju partizanskih snaga u ovom kraju.

Tokom borbe protiv italijanskih vojnika, četnika i muslimanske milicije u Kaludaru pored sela Lješnica u Bihoru, posljednjim metkom, da ne bi pao u ruke neprijateljskim snagama, oduzeo je sebi život 15. februara 1943. godine.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.

YU NOSTALGIJA