Vera Radosavljević Nada – Narodni heroj iz Zajčara

( Srbija )

Vera Radosavljević Nada rođena je 22. septembra 1922. godine u Brusniku, kod Zaječara. Potiče iz učiteljske porodici. Do 1932. godine živela je u selima u okolini Negotina, u kojima je njen otac službovao, i gde je završila osnovnu školu. Gimnaziju je učila u Skoplju, a u sedmom razredu postala je aktivista đačke i studentske revolucionarne omladine, i učestvovala u svim akcijama. U osamnaestoj godini, 1940, primljena je u Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ). Iste godine isključena je, s nekoliko drugarica, iz skopske gimnazije, zbog rasturanja letaka i pisanja parola protiv Kraljevine Jugoslavije. Posle isključenja, vraća se u Negotin, gde je i maturirala, juna 1941. godine.

Vera Radosavljević
Vera Radosavljević

U Negotinu je nastavila da radi s revolucionarnom srednjoškolskom omladinom. U vreme priprema ustanka i stvaranja NOP odreda, aktivno se uključuje u rad, rasturajući partijsku štampu i letke. Narodnooslobodilački pokret u tom kraju došao je, krajem 1941. i početkom 1942. godine, u krizu – partizanski odredi su razbijeni u nekoliko mahova, a veza s Okružnim komitetom KPJ u Zaječaru je često prekidana.

Polovinom 1942. godine, ponovo je uspostavljena veza s OK KPJ, pa je njena aktivnost postala još organizovanija. Te, 1942. godine, primljena je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije, a u proleće 1943. godine postala je član Sreskog komiteta KPJ za Negotin. Odlukom partijskog rukovodstva, zbog opasnosti da bude otkrivena, otišla u Timočki partizanski odred s još nekoliko drugova i drugarica, među kojima su bili njena majka i brat. U Odredu je bila zadužena za politički rad u pozadini.

Kao član Sreskog komiteta KPJ za negotinski srez, Vera Radosavljević Nada je radila na stvaranju Narodnooslobodilačkih odbora i partijskih organizacija u Negotinskoj krajini. Na tom pozadinskom partijskom radu uhvatili su je odredi Srpske državne straže, juna 1943. godine, u selu Trnavac, kod Zaječara, i predali Gestapou. Pred agentima Gestapoa, i pored mučenja, Vera Radosavljević ništa nije priznala, niti koga iz organizacije izdala.

Njemci su je 8. septembra 1943. godine, s još desetoricom boraca, streljali u centru Zaječara.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 5. jula 1951. godine, Vera Radosavljević Nada proglašen je za narodnog heroja.