Godišnjica smrti Vladimira Dedjera -30.11.1990.-YU KALENDAR

Na današnji dan

30. novembra 1990. godine

Godišnjica smrti Vladimira Dedjera jugoslovenski istoricar,novinar i akdemik.

Rođen je 4. februara 1914. godine u Beogradu, gde je odrastao i školovao se.

Studirao je prava i bio dopisnik Politike, a kao član KPJ je tokom Drugog svetskog rata organizovao političko-propagandni rad i sa Milovanom Đilasom uređivao Borbu, te bio politički komesar Kragujevačkog NOP odreda.

Vladimir Dedjer
Vladimir Dedjer

Bio je potom u Vrhovnom štabu i učestvovao u bici na Sutjesci, da bi posle rata bio učesnik Osnivačke skupštine Ujedinjenih nacija u San Francisku, predavač istorije NOB-a na Beogradskom univerzitetu, predstavnik Jugoslovenske delegacije na konferenciji mira u Parizu 1946, urednik lista Borba, član CK SKJ i SSRNJ.

Ipak, već 1954. godine je, nakon tajnog suđenja u slučaju Milovana Đilasa i izrečene mu uslovne zatvorske kazne, odlučio da se povuče iz javnom života, podneo ostavku na članstvo u SKJ, bio izbačen sa Filozofskog fakulteta i naredne godine otišao da živi u SAD.

Tamo se bavio pisanjem, postao je akademik istorijskih nauka i držao predavanja na mnogim evropskim i američkim univerzitetima, a bio je i član, potom i predsednik Raselovog suda, kada je radio na pripremanju Tribunala tog suda o koncentracionom logoru Jasenovac.

Iza sebe je ostavio četrdesetak knjiga i studija, među kojima su, pored priloga za biografiju Josipa Broza Tita, najznačajniji Sarajevo 1914 i Protiv zaborava i tabua – Jasenovac, objavljeno nakon njegove smrti kao zajednički rad sa Antunom Miletićem.

Vladimir Dedijer je umro u Bostonu, a nakon kremacije je urna sa njegovim pepelom sahranjena na groblju Žale u Ljubljani.

Yu nostalgija

Godišnjica smrti Vladimira Dedjera -30.11.1990.-YU KALENDAR