Maksim Kujundžić – Narodni heroj iz Konjica ( BiH )

Maksim Kujundžić rođen je 1923. godine u Čelebićima kod Konjica, u zemljoradničkoj porodici. Završio je osnovnu školu, a zatim se bavio zemljoradnjom.

U Narodnooslobodilačku borbu stupio je u decembru 1941. godine. Maksim Kujundžić postao je borac Konjičkog bataljona, gde je ubrzo postao bombaš.

Maksim Kujundžić
Maksim Kujundžić

Avgusta 1942. godine, njegov bataljon je ušao u sastav novoformirane Desete hercegovačke brigade. Ubrzo je postao komandir čete unutar brigade. Istakao se u borbama na Otočcu, na Golešu gde je sa svojom desetinom ubio šest Nemaca, u borbi za oslobođenje Jajca, u borbama za oslobođenje Prozora, Nevesinja i u napadima na neprijatelja na Parinu, decembra 1942. godine.

Istakao se i u borbama protiv Nemaca na Ravnom, kod Gacka, u vreme Pete neprijateljske ofanzive. Tada je, kada mu je nestalo municije, sačekao na šumskoj stazi Nemce u zaklonu s praznom puškom. Poslednjeg iz grupe od četvorice je udario kundakom po glavi, oteo mu mašinku i odmah ubio ostalu trojicu, snabdevši se municijom.

U jesen 1943. godine, bio je postavljen za zamenika komandanta bataljona, a nešto kasnije za komandanta Omladinskog bataljona u 29. hercegovačkoj diviziji. U proleće 1944. godine, njegov bataljon je vodio borbu protiv crnogorskih četnika na teritoriji nikšićkog sreza.

Početkom novembra 1944. godine, u Zaboranima kod Nevesinja, poginuo je braneći odstupnicu svom bataljonu u borbi s Nemcima.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.