Home Narodni heroji Miloš Suzić – Narodni heroj iz Dvora na Uni ( Hrvatska )

Miloš Suzić – Narodni heroj iz Dvora na Uni ( Hrvatska )

179
0
Miloš Suzić
Miloš Suzić

Miloš Suzić – Narodni heroj iz Dvora na Uni

( Hrvatska )

Miloš Suzić narodni heroj Miloš Suzić (Majdan, kod Dvora na Uni, 2. februar 1903 — Zagreb, 28. novembar 1945), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Rođen je 2. februara 1903. godine u selu Majdan kod Dvora na Uni, u siromašnoj seljačkoj porodici. Osnovnu školu je završio u rodnom selu. Nakon završetka škole radio je kao zemljoradnik i šumski radnik.

Miloš Suzić
Miloš Suzić

Bio je jedan od organizatora oružanog ustanka u Baniji i priključio se Banijskom partizanskom odredu. Od 15. novembra 1941. stupio je u Narodnooslobodilački pokret. Tada je bio i jedan od organizatora formiranja Narodnooslobodilačkih odbora u tom delu Banije.

U partizanskom odredu „Čerkezovac“ postao je desetar, a u aprilu 1942. godine vodnik. Maja iste godine primljen je za člana Komunističke partije Jugoslavije. Od septembra je postao komandir Treće čete Drugog bataljona Banijskog partizanskog odreda, a od oktobra 1942. do decembra 1943. komandant bataljona. Ubrzo posle toga postao je zamenik komandanta Druge brigade Sedme banijske udarne divizije, a od marta do novembra 1944. godine komandant Prve brigade Sedme banijske divizije.

Istakao se u mnogim bitkama poput napada na Dvor na Uni, na Glinu, u bitkama za Bihać i kod Izačić-grada. Prilikom napada na nemačke položaje kod sela Borojevići, Miloš Suzić je bio teško ranjen prilikom juriša.

Kao borac Sedme banijske divizije, Miloš Suzić je učestvovao u Četvrtoj i Petoj neprijateljskoj ofanzivi. U teškoj borbi kod Komareva protiv Čerkeza, 28. septembra 1944. godine, bio je teško ranjen kroz pluća nakon pada avionske bombe. Od posledica ranjavanja umro je 28. novembra 1945. godine u Vojnoj bolnici Kuniščak u Zagrebu.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.