Narodni heroj – Boro Menkov

iz Kumanova ( Makedonija )

Boro Menkov rođen je 6. maja 1919. godine u Kumanovu, u siromašnoj porodici. Posle završene osnovne škole, nije imao materijalne uslove za dalji nastavak školovanja. Postao je frizerski šegrt, izučio je zanat i radio kao frizerski radnik. Bio je jedan od organizatora URS-ovih sindikata u Kumanovu i postao sekretar sindikalne podružnice frizerskih radnika i član međustrukovnog odbora URS-a u gradu.

Boro Menkov
Boro Menkov

Godine 1936, rukovodio je štrajkom frizerskih radnika. Štrajk je uspeo, ali Boro neko breme nije mogao da se zaposli. Tražio je posao u Beogradu, ali je uspeo da se zaposli u Kragujevcu. Tamo je radio od 1936. do 1938. godine i aktivno učestvovao u revolucionarnom pokretu grada. Godine 1940. postao je član Komunističke partije Jugoslavije. Iste godine se vratio u Makedoniju i u Skoplju otvorio frizersku radnju. I u Skoplju se priključio sindikalnom pokretu i učestvovao u štrajkovima. Policija je više puta vršila pretrese u njegovoj radnji i vodila ga u zatvor.

Kad je poslednji put pušten iz zatvora, Boro Menkov otišao je u Kumanovo i tamo otvorio novu radnju. Njegova radnja postala je okupljalište levičarski orijetnisanih ljudi u gradu, zbog čega je bio pod paskom policije.

Nakon izbijanja Aprilskog rata 1941. godine, Boro je organizovao prikupljanje oružja i organizovao pripreme za ustanak. Dok je trajala borba Centralnog komiteta KPJ za uklanjanje probugarski orijentisanog sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju, Metodija Šatorova, u Borinoj kući je izvesno vreme živeo Lazar Koliševski, koji će kasnije postati novi sekretar PK KPJ.

Po početku oružanog ustanka 11. oktobra 1941. godine, Boro je postao komandant Karadačkog partizanskog odreda. Sa svojom jedinicom je krenuo prema Karadaku da tamo deluje, ali je u trodnevnim borbama protiv bugarskih okupatora poginuo 14. oktobra kod sela Belanovce.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, Boro Menkov proglašen je za narodnog heroja.