Narodni heroj – Jože Mihevc iz Idrije ( Slovenija )

Jože Mihevc rodio se u Idriji, današnjoj Sloveniji. Učio je stolarski zanat, ali je često ostajao bez posla pa ga je otac koji je bio rudar zaposlio da radi u rudniku Raša u Istri.

Jože Mihevc
Jože Mihevc

U novembru 1942. godine vratio se u rodni kraj i tada se pridružio Južnoprimorskom partizanskom odredu. Nedugo zatim je poslat u petu brigadu „Simon Gregorčič” gde je ostao sve do septembra 1943. godine.

U februaru je učestvovao u borbi sa italijanima na planini između Gornje i Donje Tribuše. Kao komandir čete učestvovao je u borbama na Kolovratu i u Špiku u Beneškoj Sloveniji, a u avgustu iznad sela Ponto. Postao je komandant 3. bataljona „Gradnikove brigade”, a kada su je u decembru opkolile jake neprijateljske snage Mihevc je probio obruč jurišom i spasio brigadu. Sa svojom brigadom je u januaru izvršio uspešan napad na Godovič.

Pohađao je u februaru viši tečaj oficirske škole, pa je imenovan za komandanta „Gradnikove brigade”, a 15. aprila 1944. za komandanta brigade „Vojko Premrl”. Sa brigadom je vodio niz teških borbi, dok nije poginuo od mine na Jelovici 20. juna 1944. godine.

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita, 21. jula 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija