Nikola Sovilj Nina – Narodni heroj iz Gračaca

( Hrvatska)

Nikola Sovilj Nina (Gubavčevo Polje, kod Gračaca, 23. oktobar 1919 — 1944), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Nikola Sovilj Nina
Nikola Sovilj Nina

Rođen je 23. oktobra 1919. godine u selu Gubavčevo Polje, kod Gračaca, u Lici.
Prije Drugog svetskog rata se bavio zemljoradnjom.

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe  je od 1941. godine. Član Komunističke partije Jugoslavije (KPJ) je od 1942. godine.

Nalazio se na funkciji zamenika komandanta bataljona u Trećoj ličkoj proleterskoj udarnoj brigadi.

Poginuo je u noću 9/10. avgusta 1944. godine, u borbi njegove brigade s djelovima nemačke 7 SS divizije „Princ Eugen“ na rjeci Prači, u blizini sela Orahovice, kod Srebrenice.

Ukazom Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), 13. marta 1945. godine, među prvim borcima Narodnooslobodilačke vojske, proglašen je za narodnog heroja.