Todor Cipovski Merdžan – Narodni heroj

iz Tetova ( Makedonija )

Todor Cipovski Merdžan rođen je 16. novembra 1920. godine u Tetovu, u siromašnoj zanatlijskoj porodici. Posle osnovne, završio je večernju trgovačku školu u Beogradu. Nakon toga je krenuo da radi i uči molerski zanat. Pošto se istakao u demonstracijama i drugim sukobima sa policijom, bio je primljen za člana Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Početkom 1941. godine, policija ga je uhapsila nakon jedne demonstracije.

Todor Cipovski Merdžan
Todor Cipovski Merdžan

Posle izlaska iz zatvora prebacio se u već okupirano Skoplje i tamo se uključio u partijski rad, organizujući skupljanje oružja za ustanak. Bio je veoma aktivan u svom zadatku, pa je u januaru 1942. godine primljen u Komunističku partiju Jugoslavije. Iz Skoplja je, po zadatku, bio upućen na ilegalni partijski rad u Tetovo. Tamo je u julu 1942. godine postao član Okružnog komiteta KPJ za zapadnu Makedoniju, koja je bila pod italijanskom okupacijom. Krajem 1942. godine Todor Cipovski Merdžan postao je sekretar Okružnog komiteta. U proleće 1943. godine, imao je velike zasluge u formiranju Mavrovskog i Tetovskog partizanskog odreda.

U svojstvu sekretara Okružnog komiteta Tetova, bio je organizator održavanja prvog sastanka Centralnog komiteta Komunističke partije Makedonije u Tetovu, 19. marta 1943. godine.

U junu 1943. godine, pao je u ruke italijanskoj policiji. Bio je podvrgnut mučenju, ali ništa nije priznao. Odmah posle kapitulacije Italije u septembru 1943. godine, postao je sekretar Oblasnog komiteta KPM sa sedištem u oslobođenom Debru. Često je išao po terenu i radio na jačanju i širenju Narodnooslobodilačkog pokreta.

Sa manjom grupom, aktivista, Todor Cipovski Merdžan se 19. septembra 1944. godine nalazio na terenu Gornje Reke. Kada su ušli u selo, ono je ubrzo postalo opkoljeno od strane jakih balističkih snaga. U borbi koja je usledila, poginuo je Todor Cipovski Merdžan.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 5. jula 1951. godine, proglašen je za narodnog heroja.