Home Uncategorized Jovan Vukanović -Narodnji heroj iz Podgorice ( Crna Gora )

Jovan Vukanović -Narodnji heroj iz Podgorice ( Crna Gora )

81
0

Jovan Vukanović -Narodnji heroj

iz Podgorice ( Crna Gora )

Jovan Vukanović rodio se u Rogamima, Podgorica 20. januara 1912. godine u seljačkoj porodici. Tu je završio osnovnu školu, a nižu gimnaziju u Podgorici, a državnu srednjotehničku školu u Novom Sadu 1935. godine. Nakon toga upisao je Školu za rezervne oficire. Bio ja zapošljen na železnici u Kladovu, Novom Pazaru, Raški, Karlovcu i Nikšiću. Kada je počeo Aprilski rat nalazio se u Šibeniku na vojnoj vežbi. Uspeo je da izbegne zarobljavanje i vrati se u rodni kraj.

Jovan Vukanović
Jovan Vukanović

Jovan Vukanović član KPJ postao je još 1936. godine, a bio je jedan od učesnika Trinaestojulskog ustanka. Postavljen je za vojnog instruktora Piperskog bataljona. Učestvovao je u Pljevaljskoj bici 1. decembra 1941. godine kao pripadnik partizanskog bataljona „18. oktobar”.

Kada je formirana Prva proleterska brigada postavljen je za komandira Odeljenja pretećih oruđa 2. bataljona. Istakao se u mnogim borbama, naročito u borbi za Prozor. Pod Jovanovom komandom artiljerci su preciznim dejstvom pomogli 3. diviziji da zauzme grad. U toj borbi je ranjen, ali je ipak prešao put od Prozora do Foče.

Nakon oporavka, u aprilu 1943. godine postavljen je za komandanta Artiljerijskog diviziona Prve proleterske brigade. Tada je predloženo da se proizvede u čin majora, ali je to učinjeno tek posthumno pošto je Jovan Vukanović poginuo u dejstvima u okolini Foče 24. aprila 1943. godine.

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita, 10. jula 1953. godine, proglašen je za narodnog heroja.