Home Narodni heroji Juraj Kalc – Narodni heroj iz Pule ( Hrvatska )

Juraj Kalc – Narodni heroj iz Pule ( Hrvatska )

95
0
Juraj Kalc
Juraj Kalc

Juraj Kalc – Narodni heroj iz Pule ( Hrvatska )

Rođen je 22. aprila 1908. godine u Štinjanu kod Pule u radničkoj porodici. Njegova porodica se nakon italijanske okupacije Istre seli u Zagreb.

Juraj Kalc
Juraj Kalc

Godine 1937. otišao je u Španiju i priključio se internacionalnim brigadama. U ofanzivi na reci Ebro bio je ranjen. Takođe je bio ranjen i na aragonskom frontu. U decembru 1938. godine, Ministarstvo narodne odbrane Španske republike odlikovalo ga je medaljom španskog borca, a iste godine postao je i član Komunističke partije Jugoslavije.

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. Početkom jula 1941. prebacio se iz Siska u Sisački partizanski odred. Kansije ga partijsko rukovodstvo prebacuje na rad u Baniju. Nakon dolaska diverzanta Ivana Hariša u taj kraj, Juraj Kalc je zajedno s njim izvodio diverzije po Baniji i Bosanskoj krajini.

Poginuo je jula 1942. godine tokom okupatorske ofanzive na Kozaru, štiteći povlačenje partizanskih boraca.

Ukazom predsednika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 26. septembra 1973. godine, proglašen je za narodnog heroja.