Home Narodni heroji Narodni heroj – Ivica Lovinčić iz Otočca ( Hrvatska )

Narodni heroj – Ivica Lovinčić iz Otočca ( Hrvatska )

168
0
Ivica Lovinčić
Ivica Lovinčić

Narodni heroj – Ivica Lovinčić iz Otočca ( Hrvatska )

Ivica Lovinčić rođen je 15. jula 1911. godine u Lučanima kod Otočca. Osnovnu školu završio je u Brinju. Roditelji ga 1927. godine upućuju na zanat u Zagreb, gde je u fabrici „Arko“ učio za alatničara. Kada je završio izučavanje zanata i postao kvalifikovani radnik, radnici su ga u fabrici izabrali za svoga poverenika. Iz fabrike „Arko“ prešao je na rad u fabriku sanitetskih uređaja „Neptun“, gde se zauzimao za poboljšanje položaja nekvalifikovanih radnika.

Ivica Lovinčić
Ivica Lovinčić

Nakon odsluženja kadrovskog roka u mornarici, Ivica se 1938. zaposlio kao mašinbravar u fabrici „Jugobates“. Kao iskusnog borca za radnička prava, policije je počela daga prati. Na protestnom mitingu u fabrici „Gaon“ 1940. godine, bio je uhapšen ali je ubrzo pušten. Nepodredno pred Aprilski rat, policija ga je ponovno uhapsila zajedno sa većim brojem revolucionara. Posle dvomesečnog boravka u zatvoru i mučenja, njegova sestra uspela je da ga izvuče iz zatvora. Nakon toga je prešao u ilegalnost.

Kandidat za člana Komunističke partije Jugoslavije postao je još 1940, a u proleće 1941. primljen je u članstvo. U junu iste godine, po zadatku KPJ, otišao je u svoj rodni kraj radi priprema za organizovanje oružanog ustanka na području Brinja. Kada je u septembru 1941. obrazovan Kotarski komitet KPH za Brinje, Ivica je izabran za njegovog sekretara.

Ivica Lovinčić i ostali ustanici organizovali su partizanski logor i pripremali borce za oružanu borbu. Učestvovao je, među ostalim, u napadu na ustaše u Žutoj Lokvi 26. avgusta 1941. godine, a zatim i u odbijanju njihovog napada na Panos. Nakon toga je otišao u okupirano Brinje i tamo radnicima pilane održao govor i pozvao ih da stupe u Narodnooslobodilački pokret. Tada je u sukobu s italijanskom patrolom bio ranjen u ruku.

Italijani su, 14. marta 1942. godine, uspeli da na prevaru domame Ivicu u Brinje, zajedno sa njegovim pratiocem Ilijom Kosovcem. Dva dana kasnije, 16. marta, posle pretrpljenog mučenja i ispitivanja, izveli su ih na streljanje.Ivica Lovinčić je, tokom sporovođenja pred streljački vod, pred okupljenim stanovnicima Brinja javno vređao italijansku okupacionu vlast i pred streljanje zapevao italijansku revolucionarnu pesmu „Bandijera rosa“.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 14. decembra 1949. godine, proglašen je za narodnog heroja.

Danas, fabrika za proizvodnju kartonske i papirne ambalaže, sa sedištem u Zagrebu, nosi ime „Lovinčić d.d.