Home Narodni heroji Narodni heroj – Radovan Gardašević iz Cetinja ( Crna Gora )

Narodni heroj – Radovan Gardašević iz Cetinja ( Crna Gora )

65
0
Radovan Gardašević
Radovan Gardašević

Narodni heroj – Radovan Gardašević

iz Cetinja ( Crna Gora )

Radovan Gardašević rođen je 4. septembra 1916. godine u selu Ubli, kod Cetinja. Potiče u srednje imućne seljačke porodice. Osnovnu školu završio je u svom rodnom mestu, gimnaziju u Nikšiću, a potom je studirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Još kao gimnazijalac u Nikšiću, priključio se revolucionarnom omladinskom pokretu.

Radovan Gardašević
Radovan Gardašević

Aprila 1941. godine, kao rezervista, bio je pozvan u Jugoslovensku vojsku. Na položaju, nedaleko od Sarajeva, nalazio se u grupi boraca, koji su u trenucima opšteg haosa i izdaje, organizovali otpor nemačkoj koloni.

U ovoj borbi, bio je ranjen u obe noge. Posle proglašenja kapitulacije, iako ranjen, odbio je da se preda okupatoru i uspeo da dođe do svog rodnog mesta. Po dolasku u rodno mesto, zajedno sa drugim crnogorskim rodoljubima, učestvovao je u organizovanju oružanog ustanka.

Radovan Gardašević bio je učesnik Trinaestojulskog ustanka naroda Crne Gore, 1941. godine. Učestvovao je u napadu na Čevo, mesto gde je ispaljena prva ustanička puška u Crnoj Gori. U ovoj borbi učestvovao je sa svojim puškomitraljezom, koji je doneo kući, posle aprilskog sloma. U toku leta 1941. godine primljen je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije (KPJ).

Ujesen 1941. godine bio je jedan od dobrovoljaca, koji su u sastavu Lovćenskog partizanskog bataljona, učestvovali u napadu na Pljevlja, 1. decembra 1941. godine. Krajem decembra Lovćenski bataljon je uključen u sastav tada formirane Prve proleterske udarne brigade, kao njen Prvi bataljon. Zajedno sa brigadom prešao je dug i težak put borbeni put.

Učestvovao je u borbama oko Rogatice, u Podromaniji, na planini Zvijezdi, u Knežini, na Igmanu, kod Kalinovika, Uloga, na Durmitoru, kod Konjica, Duvna, Livna, Ključ, Bosanskog Grahova, Jajca, Kotor Varoši, Glavatičeva, Han Pijeska, Vlasenice, Zvornika, Caparda i dr. Naročito se istakao u napadu na Pljevlja, decembra 1941; napadu na Konjic, juna 1942, kada je s puškomitraljezom je uskočio u među ustaše i pobio nekoliko ustaša; kao i pri forsiranju Drine, aprila 1943. godine.

Najpre je bio borac-puškomitraljezac, a potom je postavljen za političkog komesara Druge čete Prvog lovćenskog bataljona. Na ovoj dužnosti je i poginuo, 8. maja 1943. godine, nedaleko od Zvornika, kada je, štitio odstupnicu svojoj četi.

Ukazom predsednika FNR Jugoslavije Josipa Broza Tita, 10. jula 1953. godine, Radovan Gardašević proglašen je za narodnog heroja.