Home Narodni heroji Narodni heroj – OMER MASLIĆ iz Mrkonjic Grada (Bosna i Hercegovina)

Narodni heroj – OMER MASLIĆ iz Mrkonjic Grada (Bosna i Hercegovina)

355
OMER MASLIĆ
OMER MASLIĆ

Narodni heroj – OMER MASLIĆ iz Mrkonjic Grada (Bosna i Hercegovina)

Omer Maslić  rođen je 21. novembra 1913. u Mrkonjić Gradu, Bosna i Hercegovina, u siromašnoj zanatlijskoj porodici. Omer nije imao uvjeta za školovanje.

Poslije 2 razreda Građanske škole u Mrkonjić-Gradu, odlazi na kovački zanat u Jezero kod Jajca. Kao kovački pomoćnik u Jajcu, pripadao je naprednoj radničkoj omladini. U Jajcu je stekao osnove političkog formiranja, zahvaljujući utjecaju komunista —metalskih radnika, u čijoj se sredini nalazio.

Poslije prelaska u Sarajevo (1937. godine) zaposlio se u Željezničkoj radionici, gdje se ističe u radu URS-ovih sindikata. Kao istaknuti sindikalni radnik, primljen je u KPJ početkom 1939. godine. Ubrzo postaje jedan od rukovodilaca ilegalnog partijskog rada u Željezničkoj radionici, a njegov politički rad do rata bio je zapažen i u gradu i na širem području BiH. U rukovodstvu je partijske tehnike Pokrajinskog komiteta KPJ za BiH, i član Zemaljskog odbora Narodne pomoći.

OMER MASLIĆ
OMER MASLIĆ

Neposredno poslije okupacije, u ustaškoj provali u prostorije partijske tehnike, u julu 1941, Omer Maslić je uhapšen. U pokušaju bijega ranjen je, ponovo uhvaćen, i sproveden u bolnicu. Na putu do bolnice, iako ranjen i u ustaškim rukama, hrabro se držao, tako se ponašao i kasnije, na saslušanjima pred policijom. Početkom augusta, uz pomoć sarajevske partijske organizacije, uspio je da pobjegne iz bolnice. Smješten je u Sarajevu, gdje do ozdravljenja ilegalno boravi.

Polovinom septembra 1941, po direktivi Pokrajinskog komiteta KPJ za BiH, odlazi u Zenicu, da formira novu partijsku organizaciju, pošto je, augustovskom provalom, zenička partijska organizacija razbijena. Poslije toga, stupa u partizanski odred “Zvijezda”, odakle je ubrzo, kao Član Okružnog komiteta za Zenicu, upućen u zenički kraj, da tamo organizira ustanak i formira partizanski odred.

Omer Maslić uspio je vrlo brzo da uspostavi veze s dotad izoliranim partizanskim grupama; već u oktobru formira prvu četu; djeluje politički istovremeno u srpskim i muslimanskim selima. Njegovim zalaganjem, ustanak se brzo širi i dobiva masovne razmjere. Pošto je, početkom decembra 1941, formirana i druga Četa, odlučeno je da se osnuje Zenički partizanski odred, u čijem se sastavu, već polovinom januara 1942. godine, nalaze četiri bataljona i jedna muslimanska četa.

Zenički odred je, pod komandom Omera Maslića, izveo niz uspješnih akcija: protiv zeničkih ustaša na Dračiću, za oslobođenje Olova, u diverzantskim akcijama na pruzi Sarajevo— Bosanski Brod (minirana su 23 neprijateljska voza, od kojih 3 oklopna, i izvedeno 6 uspješnih akcija u tunelima); ali se kao najuspješnija akcija smatra napad na Begov Han, februara 1942, kada je zarobljena domobranska četa s cjelokupnom ratnom opremom. U ovim borbama Omer Maslić se isticao hrabrošću i vještinom rukovođenja.

Poslije odcjepljenja četnika, maja 1942, Zenički partizanski odred se znatno smanjuje, pa se njegovi borci uključuju u tek osnovanu 6. istočno-bosansku brigadu. U ovoj brigadi Omer Maslić se nalazio na dužnosti zamjenika političkog komesara Zeničke čete, a zatim zamjenika komesara 3. bataljona. U borbama ove brigade u raznim dijelovima istočne Bosne, Maslić se isticao izuzetnom hrabrošću.

Tako je bilo i u borbi s četnicima kod sela Bukovice, u blizini Tuzle, oktobra 1942. godine. Pošto je bio sa svih strana opkoljen četnicima, nije se mogao priključiti svojoj jedinici, koja je, poslije dobivenog naređenja, odstupila. Ostao je i držao sam položaj, sve dok nije smrtno pogođen.

Narodnim herojem Omer Maslić  proglašen je 27. novembra 1953. godine.

YU NOSTALGIJA