Home YU KALENDAR Prvi poslijeratni izbori u Jugoslaviji – 11.11.1945 – YU KALENDAR

Prvi poslijeratni izbori u Jugoslaviji – 11.11.1945 – YU KALENDAR

5
0
Izbori 1945. godine

Prvi poslijeratni izbori u Jugoslaviji – 11.11.1945 – YU KALENDAR

Na danasnji dan

11.11.1945. godine

Prvi poslijeratni izbori u Jugoslaviji

– Na prvim poslijeratnim izborima izabrana Ustavotvorna skupština Demokratske Federativne Jugoslavije. Na prvim poslijeratnim izborima pravo glasa imali su svi građani sa navršenih 18 godina života, bez obzira na pol, rasu, obrazovanje, vjeroispovijest, izuzimajući optužene za saradnju s okupatorom tokom Drugog svjetskog rata.

Izbori 1945. godine
Izbori 1945. godine

Žene su prvi put iskoristile svoje pravo na izborima za Ustavotvornu skupštinu u studenom/novembru/ 1945.

29. XI. 1945. u Beogradu je ukinuta monarhija i proglašena Federativna Narodna Republika Jugoslavija, kada je Ustavotvorna skupština, izabrana 11. novembra 1945. na prvim izborima s ozakonjenim općim, jednakim, tajnim i izravnim pravom glasa muškaraca i žena s navršenih 18 godina (ukupno 8.383.455 glasača), usvojila deklaraciju kojom se nova država definirala »kao savezna narodna država republikanskog oblika, zajednica ravnopravnih naroda koji su slobodno izrazili svoju volju ostanka ujedinjenih u Jugoslaviji« i »konačno se u ime svih naroda Jugoslavije ukida monarhija u Jugoslaviji, a Petar II Karađorđević, sa celom dinastijom Karađorđevića, lišava se svih prava koja su njemu i dinastiji Karađorđevića pripadala.«

☆☭ ☆ Smrt fašizmu – sloboda narodu ☆ ☭ ☆
☆ ☭ ☆ Смрт фашизму – слобода народу ☆ ☭ ☆
☆ ☭ ☆ Смрт на фашизмот – слобода на народот ☆ ☭ ☆
☆ ☭ ☆ Smrt fašizmu – svoboda narodu ☆ ☭ ☆

Yu nostalgija

Prvi poslijeratni izbori u Jugoslaviji – 11.11.1945 – YU KALENDAR