Stevan Naumov Stiv – Narodni heroj iz Bitolja ( Makedonija )

116

Stevan Naumov Stiv – Narodni heroj iz Bitolja

( Makedonija )

Stevan Naumov Stiv rođen je 27. oktobra 1920. godine u Bitolju. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Bitolju, a 1938. godine dolazi u Beograd gde se upisuje na Tehnički fakultet. Za vreme gimnazijskih dana bio je veoma aktivan. Isticao se u radu literarne sekcije, kao dobar poznavalac nemačkog jezika, prevodio je tekstove za organizaciju „Trezvena omladina“, a bio je i dobar gimnastičar. U školu se upoznao sa Kuzmanom Josifovskim, narodnim herojem, sa kojim je u višim raredima gimnazije počeo da se interesuje za marksizam.

Stevan Naumov Stiv
Stevan Naumov Stiv

Za vreme studija na Beogradskom univerzitetu, bio je veoma aktivan u radu studentskog pokreta. Učestvovao je u svim manifestacijama i demonstracijama. Posle jednih demonstracija, na kojima je rukovodio udarnom grupom, uhapšen je i šest dana je proveo u zatvoru „Glavnjača“, a potom je proteran u Bitolj. Kasnije se vratio u Beograd, ali je ponovo bio uhapšen. U članstvo Komunističke partije Jugoslavije Stevan Naumov Stiv primljen je 1939. godine, a septembra 1940. postavljen je za sekretara Mesnog komiteta KPJ u Bitolju.

Posle Aprilskog rata i okupacije Kraljevine Jugoslavije, radio je na sprovođenju direktive CK KPJ o podizanju ustanka. Kao sekretar MK KPJ u Bitolju i okolini je prikupljao oružje i radio na stvaranju prvih oružanih grupa. Oštro se suprotstavio tadašnjem sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Makedoniju Metodiju Šatorovu, koji je hteo da makedonsku partijku organizaciju pripoji Bugarskoj komunističkoj partiji.

Aprila 1942. godine učestvuje u formiranju Bitoljskog partizanskog odreda „Pelister“, a u maju postaje član privremenog PK KPJ za Makedoniju. Pored organizacionog rada, bio je i aktivni borac protiv okupatora. Na ulici u Bitolju, 6. maja 1942. godine, ubijo je policijskog načelinka. A tokom avgusta je rukovodio partizanskim akcijom protiv Bugara u selu Kožani.

Kao rukovodilac Narodnooslobodilačke borbe u Bitolju, sastao se sa Dimitrom Bogoevskim, narodnim herojem, sekretarom Sreskog komiteta KPJ za Resen, radi dogovora oko koordinacije partizanskih Odreda. Stevan Naumov Stiv i Mite su se ponovo sastali 12. septembra 1942. godine, i zanoćili u jednoj kući blizu sela Bolno. Bugarska policija, koja je bila u poteri za partizanima, opkolila je kuću i pozvala ih je da se predaju. Neželeći da se predaju, vodili su borbu s neprijateljem, a kada im je ponestalo municije, poslednjom bombom su izvršili samoubistvo, da ne bi živi pali u ruke neprijatelju.

Ukazom Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ), 29. jula 1945. godine, Stevan Naumov Stiv među prvim borcima Narodnooslobodilačke vojske, proglašen je za narodnog heroja.