fbpx
3-sandžačka-brigada-u-borbi1 (1200 x 618)

TREĆA PROLETERSKA BRIGADA (SANDŽAČKA) U BICI NA SUTJESCI

TREĆA PROLETERSKA BRIGADA (SANDŽAČKA) U BICI NA SUTJESCI Pošto je oslobodila zapadni Sandžak, 1. proleterska divizija izbila je, u prvoj polovini maja na Lim i...

SEDMA KRAJISKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI+( FOTO)

SEDMA KRAJIŠKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI Pošto u prethodnoj ofanzivi na prostoru Bosanske krajine, u Lici, Kordunu, Baniji i u borbama na Neretvi, Nemci...

PRVA DALMATINSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI

PRVA DALMATINSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI Na sektoru 3. divizije Nijemci su iz Bileća dovlačili snage i koncentrisali ih na prostoriji Nikšića i Gatačkog...
Cetvrta proleterska brigada

Četvrta proleterska brigada u Bici na Sutjesci+(Foto)

ČETVRTA PROLETERSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI (15. maj — 20. jun 1943) Od Sinjajevine, preko Pive, na Bioč-planinu Početak pete neprijateljske ofanzive zatekao je 4. proletersku...

Bitka na Sutjesci (15.05 1943. -15.06 1943.)

Bitka na Sutjesci (15.05 1943. -15.06 1943.) Posle pretrpljenog neuspeha u bitci na Neretvi u operaciji ,,Vajs”, nemačka Vrhovna komanda je želela da spreči prebacivanje...
Grupa boraca sa članovima štaba brigade u Nevesinju, april 1943. (1200 x 618)

Treca dalmatinska brigada u Bici na Sutjesci + (FOTO)

TREĆA DALMATINSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI + (FOTO) Treća dalmatinska brigada formirana je na području opštine Muč, odlukom Vrhovnog štaba od 17 novembra 1942....
Druga proleterska brigada 1943. godine (1200 x 618)

DRUGA PROLETERSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI + ( FOTO)

DRUGA PROLETERSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI PRED POČETAK OFANZIVE (1 do 15 maj) U svojoj opštoj zamisli za operaciju »Švarc« Nemci već 4 maja uspevaju da...
Prvi bataljon na Vrbničkom kolibama, jun 1943. godine

ŠESTA ISTOČNOBOSANSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI + ( FOTO)

ŠESTA ISTOČNOBOSANSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI Početkom ljeta 1942 godine, kada je grupa naših najboljih brigada na čelu sa Vrhovnim štabom izvršila od Foče,...
Komandant Prve proleterske divizije Koča Popović i komandant Prve proleterske brigade

PRVA PROLETERSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI +(FOTO)

PRVA PROLETERSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI +(FOTO) 1. Opšta situacija pred bitku na Sutjesci Početkom maja 1943. godine Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije vodila je sve...
Druga dalmatinska proleterska narodnooslobodilačka udarna brigada NOVJ

DRUGA DALMATINSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI (FOTO)

DRUGA DALMATINSKA BRIGADA U BICI NA SUTJESCI + (FOTO) BORBE NA SINJAJEVINI I DOLAZAK ENGLESKE VOJNE MISIJE Budući da je u Boanu bio Štab 2. proleterske...
0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Recent Posts