Home Uncategorized Drinka Pavlović – Narodni heroj iz Ljiga ( Srbija )

Drinka Pavlović – Narodni heroj iz Ljiga ( Srbija )

194
0
Drinka Pavlović
Drinka Pavlović

Drinka Pavlović – Narodni heroj iz Ljiga ( Srbija )

Drinka Pavlović rođena je 7. novembra 1918. godine u selu Belanovici kod Ljiga, gde joj je otac Dragomir radio kao poštanski službenik. Posle završene male mature, upisala je učiteljsku školu u Beogradu. Učiteljsku školu je završila u Užicu, pošto su je isterali iz beogradske učiteljske škole.

Drinka Pavlović
Drinka Pavlović

Prvo i jedino radno mjesto bila joj je osnovna škola u selu Spance, kod Kuršumlije. U selu je aktivno radila na prosvećivanju ljudi, naročito seljanki. Aktivna je bila i u radu prosvetne zadruge “Vuk Karadžić”. Sarađivala je s kolegama iz susednih sela i razmenjivala iskustva u propagandno-prosvetnom radu.

U jesen 1938. godine na gradilištu željezničke pruge Kuršumlija-Priština, inžinjer Vojo Jeremić formirao je prvu partijsku ćeliju. Na osnovu odobrenja Mesnog komiteta KPJ za Niš, Jeremić je u partijski rad uključio i Drinku, jer je već bila član Partije. David Pajić je formirao Mjesni komitet KPJ za Kuršumliju, prilikom jednog boravka u ovom gradu. Drinka je bila član ovog komiteta od osnivanja. Krajem 1939. godine, u Kuršumliji je održan prvi deo partijske konferencije, kojoj su prisustvovali Milinko Kušić i Svetozar Vukmanović Tempo. Drinka Pavlović je govorila o kulturno-propagandnom radu. U leto 1940. godine učestvovala je u radu političkog kursa, održanog u Sijarinskoj banji.

U Prokuplju je deo partijske organizacije grada održao sastanak u prisustvu Sretena Mladenovića Mike, sekretara Okružnog komiteta KPJ za Niš i razmatrao pitanje spašavanja uhapšenih drugova i drugarica (Nikodija Stojanovića, Drinke Pavlović i drugih, koji su uhapšeni posle 22. juna 1941. godine). Dogovoreno je da se Nikodije prebaci u bolnicu, zbog slabog zdravlja, i iz bolnice izvuče, a Drinka Pavlović da se spasi iz zatvora pomoću nekog policajca, simpatizera Partije. Tako je Drinka Pavlović spašena zatvora.

Ponovo je uhapšena i, s ostalim zatvorenicima, prebačena kamionom u pravcu Niša. Uz put, iskočila je iz kamiona u pokretu. Njemci su pucali za njom, ali je ona uspela da stigne na Jastrebac, u štab Topličkog NOP odreda. Krajem avgusta 1941. godine, štab odreda dobio je zahtev Okružnog komiteta KPJ za Niš da Drinka Pavlović pređe u Niš, zbog preuzimanja partijske tehnike Komiteta.

U Niš je Drinka Pavlović  stigla septembra 1941. godine, i počela da radi u tehnici, zajedno sa Radomirom Spasićem Acom, kurirom Komiteta.

Drinka Pavlović je ilegalno živjela u Nišu do aprila 1942. godine, dok je na ulici nije prepoznao jedan trgovac iz Kuršumlije, i prijavio je četnicima. Četnici su uhvatili Drinku i odveli je u Upravu policije, gde su je podvrgli batinama i saslušavanju. Drinka nije htjela da kaže ko je, jer je imala legitimaciju na ime Danice Miljković. Međutim, to joj nije pomoglo jer je trgovac bio prijatelj šefa Specijalne policije, koji mu je povjerovao da je ona Drinka Pavlović, učiteljica iz Spanaca.

U drugoj polovini aprila 1942. godine Drinku su prebacili u Beograd, u Specijalnu policiju, gde su nastavili saslušavanje i batinanje. Pošto od nje ništa nisu mogli da saznaju, poslali su je u logor na Banjici. Tu se srela sa sestrom Darinkom Darom, koja je uhapšena aprila iste godine, ali na drugom djelu Srbije.

Dara je bila kurir Glavnog štaba NOV i PO Srbije, poznata po nadimku Plava Vera. U logoru na Banjici Drinka je bila do maja 1943. godine. Streljana je 14. maja 1943. godine, u Jajincima, zajedno sa Jelenom Ćetković, Olgom Jovanović, Milicom Radulaški, Slavkom Đorđević, Hristinom Kovačević i drugim ženama i devojkama.

Drinka Pavlović za narodnog heroja proglašena je 6. jula 1953. godine