Home Uncategorized Dušan Vergaš – Narodni heroj iz Vojnica ( Hrvatska )

Dušan Vergaš – Narodni heroj iz Vojnica ( Hrvatska )

151
0
Dušan Vergaš
Dušan Vergaš

Dušan Vergaš – Narodni heroj iz Vojnica ( Hrvatska )

Narodni heroj Dušan Vergaš (Široka Rijeka, kod Vojnića, 20. april 1910 — Tounjski Tržić, kod Slunja, 15. jun 1942), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

Dušan Vergaš
Dušan Vergaš

Rođen je 20. aprila 1910. godine u Širokoj Rijeci kod Vojnića, u sirmašnoj seljačkoj porodici. Osnovnu školu završio je u Krstinji. Do odsluženja vojnog roka i posle toga, radio je kao drvoseča na Petrovoj gori.

U prvim danima nakon proglašenja Nezavisne Države Hrvatske 1941, sa svojim suseljanima se sklanjao od ustaša. Jula 1941, Dušan Vergaš otišao je na Petrovu goru i održao govor pred velikim brojem izbeglica o potrebi oružane borbe svih naroda protiv okupatora i domaćih saradnika. Istog dana, bio je izabran za komandanta ustaničkog bataljona. Dana 2. avgusta, predvodio je napad bataljona na ustaše i domobrane, koji su išli iz Velike Kladuše u pravcu srpskih sela s ciljem da pljačkaju i ubijaju. Dušan je ubrzo postao komandir partizanskog odreda „Široka Rijeka“.

Oktobra 1941, odred je brojčano ojačao i postao Treća četa Drugog kordunaškog odreda, a delovao je na području Krstinje, Velike Kladuše i Cetingrada. Ubrzo posle toga, postao je član Komunističke partije Jugoslavije. Dušanova četa vršila je zasede, iznenadne napade i otimala oružje neprijatelju. U borbama kod Veljuna i Blagaja, borci čete uspeli su da zaplene jedanaest pušaka i puškomitraljeza, a u borbi kod Rakovice bilo je zarobljeno 45 italijanskih vojnika s oružjem i opremom.

Godine 1942, u martovskoj ustaško-domobranskoj ofanzivi na Petrovu goru, Dušanova četa je iz zasede razbila neprijateljsku kolonu i tako doprinela spašavanju stanovništva. Maja iste godine, 730 partizana i više od 10.000 žena, dece i staraca našlo se u ustaško-domobranskom obruču na Petrovoj gori. Dušan i njegova četa učestvovali su u proboju obruča i, posle višednevnih borbi, probili se u smeru sela Perna, omogućivši time spas velikom broju žena i dece.

U junu, četa je vodila više uspešnih bitaka protiv neprijatelja u okolini Slunja i Ogulina. Dušan Vergaš je poginuo u borbi protiv ustaško-domobranske posade u selu Tounjski Tržić, 15. juna 1942. godine.

Kasnije je Drugi bataljon Druge brigade Osme kordunaške udarne divizije nosio ime po njemu.

Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 20. decembra 1951. godine, Dušan Vergaš proglašen je za narodnog heroja