Home Narodni heroji Narodni heroj – Tomaš Žižić iz Mojkovca ( Crna Gora )

Narodni heroj – Tomaš Žižić iz Mojkovca ( Crna Gora )

119
0
Tomaš Žižić
Tomaš Žižić

Narodni heroj – Tomaš Žižić

iz Mojkovca ( Crna Gora )

Tomaš Žižić  rođen je 14. februara 1909. godine u selu Poljima, kod Mojkovca. Posle Prvog svetskog rata, njegova porodica se preselila u selo Šahoviće, kod Bijelog Polja, gde je odrastao i završio osnovnu školu. Završio je Poljoprivredno-šumarski fakultet u Beogradu i potom radio izvesno vreme u Ivanjici. Zbog revolucionarnog rada i izbačen je iz službe.

Tomaš Žižić
Tomaš Žižić

Član Komunističke partije Jugoslavije je od 1932. godine.

Učesnik Narodnooslobodilačke borbe je od 1941. godine. Bio je komandant Četvrtog bataljona u Trećoj sandžačkoj proleterskoj udarnoj brigadi.

U noći između 2. i 3. oktobra, u selu Trnovu, kod Mrkonjić Grada, napadnut je od četnika i ubijen, zajedno sa Vladimirom Kneževićem, komandantom brigade i Rifatom Burdžovićem, zamenikom političkog komesara brigade. Posle ubistva, četnici su njihova tela bacili u provaliju zvanu „Grujića jama“, duboku preko dvadeset metara.

Za narodnog heroja proglašen je 20. decembra 1951. godine.

Godine 1957, njegovi posmrtni ostaci su sahranjeni u grobnicu narodnih heroja na Gorici u Titogradu.

Selo Šahovići, u kome je odrastao, danas nosi naziv Tomaševo, u znak sećanja na njega.