Sava Kovacevic

Organizing history by tags.

Na danasnji dan – POGINUO SAVA KOVAČEVIĆ

POGINUO SAVA KOVAČEVIĆ NA danasnji dan 13.06.1943 POGINUO SAVA KOVAČEVIĆ U najtežem periodu bitke na Sutjesci, juna 1943. godine, Sava je bio postavljen za zapovjednika Treće udarne divizije....

Bitka na Sutjesci (15.05 1943. -15.06 1943.)

Bitka na Sutjesci (15.05 1943. -15.06 1943.) Posle pretrpljenog neuspeha u bitci na Neretvi u operaciji ,,Vajs”, nemačka Vrhovna komanda je želela da spreči prebacivanje...

MOSTARSKI NAPRIJED

MOSTARSKI NAPRIJED Sredinom maja 1943 Treći (Mostarski) bataljon Desete hercegovačke brigade branio je položaje na Ledeniku (16 km jugoistočno od Avtovca) na kojima je povremeno...

Komandant Sava

Komandant Sava Sa kraj Bosne do mora, zna ga zemlja sva, svud se slavom procuo komadant Sava. Huci, buci Sutjeska, krv pliva po njoj, divizija Savina, bije teski boj. Sto to huci Sutjeskom u...

Drugi napad i oslobodjenje Prozora 16.februar 1943.godine

Drugi napad i oslobodjenje Prozora 16-17 februar 1943.godine   Obavještavajući Treću diviziju da se oko Bihaća,Ključa, na području Podgrmeča i Korenice vode ogorčene borbe protiv njemačkih,...

Dalmatinci,Crnogorci,Bosanci…

DALMATINCI, CRNOGORCI, BOSANCI... Kad su u novembarskim svečanostima povodom godišnjice oktobarske revolucije u Glamoču jedinice Desete, Pete i Prve brigade imale svoje smotre neposredno pred...

Operacija Schwarz / maj-juni 1943. godine

Operacija Schwarz maj-juni 1943. godine   Operacija Schwarz, poznata kao peta neprijateljska ofenziva, je bila udružena osovinska operacija sa ciljem uništenja partizana na teritoriji okupirane Jugoslavije, tokom Drugog svjetskog rata,...

KRAJ SUTJESKE HLADNE VODE ( VIDEO)

KRAJ SUTJESKE HLADNE VODE Kraj Sutjeske hladne vode, Barjak časti i slobode Leprša se iznad glave, Komandanta druga Save. A okolo guja ljuta Opasala po tri puta. Fašističke crne čete Obruč stežu...

Trinaestojulski ustanak naroda Crne Gore

Trinaestojulski ustanak naroda Crne Gore Trinaestojulski ustanak naroda Crne Gore je bio do tada najveći ustanak u porobljenoj Evropi. Otpočeo je 13. jula 1941. godine, pod rukovodstvom KPJ, a trajao je do polovine avgusta, kada je...

U susret spomenicima NOB-a Bosne i Hercegovine – dan prvi

U susret spomenicima NOB-a Bosne i Hercegovine - dan prvi Ekipa na putovanju Hare Bajraktarevic Almir Ibrisimovic Sale Buljubasic Haris Cizmic   U susret spomenicima NOB-a 1941-1945 U cast 77 godisnjice bitke...

Momčilo Moma Stanojlović – Narodni heroj iz Kragujevca (Srbija)

Momčilo Moma Stanojlović - Narodni heroj iz Kragujevca (Srbija)   Momčilo Moma Stanojlović (Kragujevac, 5. avgust 1916 — Tjentište, 13. jun 1943), pilot JKRV, učesnik Narodnooslobodilačke...