Vera Ciriviri Trena – Narodni heroj iz Prilepa

( Makedonija )

 

Vera Ciriviri Trena  rođena je u Prilepu, a politički se aktivirala došavši u Beograd u 15. godini. Njen otac, Vasko Ciriviri, držao je krojačku radnju u Beogradu u kojoj su se okupljali makedonski revolucionari, umetnici i studenti. Učestvovala je u studentskim protestima, a često putujući nazad u Prilep, nosila je letke i drugi politički materijal za potrebe formiranja mesnog komiteta.

Članica KPJ postala je 1941. godine, a potom i članica Mesnog komiteta KPJ u svom rodnom Prilepu. Učestvovala je u organizovanju oružanih ustanaka u Prilepu, Skoplju, Bitolju, Tikvešu, Kumanovu i Štipu.

Vera Ciriviri Trena
Vera Ciriviri Trena

Do 1944. godine postala je članica Trećeg oblasnog komiteta KP Makedonije, radeći na jačanju partijskih organizacija u makedonskim gradovima, omasovljenju NOP-a, organizovanju SKOJ-a i AFŽ-a i ispraćanju delegata na prvo zasedanje ASNOM-a.

Bugarske okupatorske vlasti obećavale su 20.000 leva ukoliko se Vera Ciriviri Trena uhvati živa. Policijski agenti su 15. jula 1944. godine opkolili kuću u Štipu u kojoj je boravila tokom partijskog zadatka. Bosonoga istrčavši iz kuće, Vera je kucala na vrata komšijskih kuća, moleći da je sakriju, ali joj niko nije otvorio vrata. Kako ne bi pala u ruke neprijateljima, izvršila je samoubistvo.

Njeno ime nosi vrtić u Štipu, kao i nekoliko osnovnih škola u Makedoniji, uključujući škole u naselju Karpoš u Skoplju i u mestu Debrešte.