Home Uncategorized Dara Dragišić – Narodni heroj iz Sarajeva ( BiH )

Dara Dragišić – Narodni heroj iz Sarajeva ( BiH )

101
0
Dara Dragišić
Dara Dragišić

Dara Dragišić – Narodni heroj iz Sarajeva ( BiH )

Dara Dragišić rođena je 1921. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Peći.

Od prvih dana ustanka opredelila se za Narodnooslobodilački pokret. U Peći je, pod vrlo teškim uslovima i stalno u životnoj opasnosti, radila ilegalno sve do početka 1943. godine, kada je otišla u Šarplaninski partizanski odred. Već u prvim akcijama Dara Dragišić je, kao borac u odredu, ispoljila svoj mladalački polet, hrabrost i snalažljivost. Ulivala je vjeru u pobedu, hrabrila borce i uvek bila među prvima u akciji. Krajem 1943. godine primljena je u Komunističku partiju Jugoslavije.

Dara Dragišić
Dara Dragišić

Kada je Šarplaninski partizanski odred ušao u sastav Prve makedonsko-kosovske udarne brigade, Dara Dragišić je postala zamenik komesara Drugog bataljona. Brigada je vodila borbe na širokom prostoru u Makedoniji i Kosovu.

Istakla se u borbama na Klenovcu, Kičevu i Bukovcu. Juna 1944. godine, teško je ranjena u desnu ruku. Povreda je nije sprečila da i dalje učestvuje u borbama. Poginula je 22. septembra 1944. godine u borbama kod Kaljaj Dode u Ljumi Albanija.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 9. oktobra 1953. godine, proglašena je za narodnog heroja.