Narodni heroj – Slavčo Stojmenski iz Štipa ( Makedonija )

Slavčo Stojmenski rođen je 25. novembra 1921. godine u Štipu, u siromašnoj radničkoj porodici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Štipu. Pošto je bio odličan učenik, njegova porodica je uspela uz velike napore da mu obezbedi školovanje.

Slavčo Stojmenski
Slavčo Stojmenski

Priljateljstvo sa Vančom Prkevim uticalo je na njegovo političko formiranje. Obojica su se uključili u revolucionarni omladinski pokret. Tamo su čitali marksističku literaturu i okupljali se na sastancima. Još kao učenik, Slavčo je bio poznat policiji. Više je puta prozivan u policiju i savetovan da se odrekne revolucionarne delatnosti. Međutim, on i dalje učestvuje u radničkom pokretu i formira se kao komunista.

Prvih dana okupacije, Slavčo uspeva da u Štipu formira više grupa SKOJ-a. Njihove članove priprema da budu spremni da se na poziv Komunističke partije Jugoslavije svrstaju u partizanske redove.

Slavčo Stojmenski se istakao na jednom konkursu za matematiku, pa je zbog toga dobio stipendiju bugarskog ministarstva prosvete i postao student Sofijskog univerziteta. Međutim, on se i dalje angažuje u Narodnooslobodilačkoj borbi. U jesen 1941. godine vraća se u Štip i postaje član Mesnog komiteta SKOJ-a.

Bugarska policija mu je ušla u trag, pa je 1942. godine uhapšen. Prilikom sprovođenja u zatvor uspeo je da pobegne i od tada živi i radi kao ilegalac. Policija ga stalno progoni i nastoji da ga ponovo uhvati. On svejedno, kao ilegalac, obilazi celu istočnu Makedoniju i radi na organizovanju Narodnooslobodilačkog pokreta. Povremeno bi se noću vraćao u Štip kako bi podneo izveštaj o izvršenim zadacima i dobio nove direktive.

Početkom 1943. godine Slavčo Stojmenski postao je član Oblasnog komiteta Komunističke partije Makedonije. Da bi proučili situaciju i koordinirali akcije u svrhu rasplamsavanja Narodnooslobodilačke borbe, članovi Oblasnog komiteta su se u avgustu 1943. godine okupili na sastanak u Štipu. Policija je saznala za to i 17. avgusta opkolila kuću u kojoj je držan sastanak. U borbi koja je nastala, neki članovi Oblasnog komiteta uspeli su da se probiju, ali je Slavčo to prilikom smrtno pogođen.

Ukazom predsednika Federativne Narodne Republike Jugoslavije Josipa Broza Tita, 11. oktobra 1953. godine, Slavčo Stojmenski proglašen je za narodnog heroja.

Yu nostalgija